2/5/16

Ý KIẾN VỀ VIỆC SỐNG MỘT MÌNH THẬT TIỆN LỢI VÀ LÀ NHỮNG GIẢI PHÁP TỐT

Đăng bởi Admin | 2/5/16 | 0 nhận xét
Ý KIẾN VỀ VIỆC SỐNG MỘT MÌNH THẬT TIỆN LỢI VÀ LÀ NHỮNG GIẢI PHÁP TỐT


I am reflecting on some of the benefits of living alone.When I live alone, everything is my responsibility. Some advantages When I live alone:

Tôi đang suy nghĩ về một số lợi ích của việc sống một mình. Khi Tôi sống một mình, tất cả mọi thứ là trách nhiệm của tôi. Một số ưu điểm Khi tôi sống một mình:I can make all of the rules in my home

Tôi có thể tạo ra tất cả các quy tắc trong căn nhà của tôi 

I am not accountable to anyone, and can be as spontaneous as I want (at least to an extent)

Tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ ai, và có thể tự ý như tôi muốn (ít nhất là đến một mức độ nào đó)

I can have any schedule I want, without worrying about bothering someone

Tôi có thể có bất kỳ lịch trình tôi muốn, mà không lo làm phiền ai cả

I can decorate the places the way I want

Tôi có thể trang trí mọi nơi theo cách mà tôi muốn

I don't have to clean up after anyone else

Tôi không phải dọn nhà vì ai đó
 

There's no one else to complain about or judge me

Không ai than phiền hay phán xét gì tôi cả

I don't need to compromise

Tôi không cần phải thỏa hiệp

I have the kind of privacy that is not impossible when I live with someone

Tôi có sự riêng tư điều mà không thể khi tôi sống với một ai đó

I can wear, or not wear, whatever I want!

Tôi có thể mặc, hoặc không mặc, bất cứ điều gì tôi muốn!

I can do whatever I want, without any disruptions
 

Tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn, mà không bị bất cứ sự gián đoạn nào

I can listen to music, and sing and dance in my house

Tôi có thể nghe nhạc, hát và nhảy múa trong ngôi nhà của tôi

I have complete control about lighting in the night and midnight even overnight. I don't have to worry about anyone else's comfort level!

Tôi có thể kiểm soát hoàn toàn về việc mở đèn vào buổi tối và giữa đêm thậm chí trong cả đêm. Tôi không phải lo lắng về mức độ thoải mái của người khác!

Sometimes housemates make noise, whether they mean to or not. I no longer have to deal with loud snoring of others, unless my own!
Đôi khi ở chung tạo nên tiếng ồn, cho dù họ có cố ý hay không. Tôi không còn phải đối phó với chứng ngáy to của những người khác, trừ chính tôi!

When I cook, or prepare meals, I don't have to share - it's all me!

Khi tôi nấu ăn, hoặc chuẩn bị bữa ăn, tôi không cần phải chia sẻ - tất cả là của tôi!

With no one else to consider, I can buy whatever groceries my little heart desires (as long as I have the money)

Khi không có ai khác để xem xét, tôi có thể mua bất cứ đồ tạp hóa với những ham muốn của tôi (miễn là tôi có tiền)

I have the bathroom all to myself. I can go in there whenever I want, take long baths, and spend hours on my hair and makeup

Tôi có phòng tắm của riêng tôi. Tôi có thể đi vào đó bất cứ khi nào tôi muốn, tắm thật lâu, và dành nhiều giờ với mái tóc của tôi và trang điểm

If I have a tv, I can watch whatever I want, whenever. I can watch a complete season of my favorite show.!

Nếu tôi có một chiếc tivi, tôi có thể xem bất cứ điều gì tôi muốn, bất cứ khi nào. Tôi có thể xem một mùa giải đầy đủ của chương trình yêu thích của tôi.

No one ever messes with my stuff
 

Không ai đụng đến đồ dùng của tôi
#HÃY LIKE HOẶC SHARE NẾU BẠN THẤY BÀI VIẾT CÓ ÍCH NHA!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã nhận xét !
- Hãy bấm Theo dõi dưới chân trang để nhanh chóng nhận được những bài viết mới nhất từ Thư viện Tài liệu học tập

Support : Document Library | Master's Thesis | Initiatives experience | Training materials | Site Map | Back Link | Contact | ↑ back to top
Ghi rõ nguồn thuvientailieu.edu.vn dưới dạng liên kết khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright © 2016. Thư viện Tài liệu học tập - All Rights Reserved
Design by Ngan Dam
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 pixel
Template by Dameva