1/5/16

Kho Giáo án trọn bộ các môn học ở lớp 5

Đăng bởi Admin | 1/5/16 | 0 nhận xét
Dưới đây là link download của kho Giáo án trọn bộ các môn học ở lớp 5Thư viện Tài liệu học tập sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site.

Hãy thường xuyên ghé qua Thư viện Tài liệu học tập để tham khảo những bộ tài liệu mới nhất bạn nhé. Chúc bạn tìm được tài liệu ưng ý !
GIÁO ÁN TRỌN BỘ LỚP 5:

Giáo án trọn bộ lớp 5 cả năm CKTKN

Giáo án lớp 5 buổi 2 

Giáo án Lớp 5 năm học 2014-2015

Giáo án lớp 5 (buổi 2)

Giáo án trọn bộ lớp 5 soạn chi tiết tất cả các mônGIÁO ÁN TOÁN LỚP 5:


Giáo án Toán lớp 5_HK1_CKTKN

Giáo án Toán lớp 5_HK2_CKTKN

Giáo án Toán lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 1

Giáo án Toán lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 3

Giáo án Toán lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 4

Giáo án Toán lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 5

Giáo án Toán lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 6

Giáo án Toán lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 7

Giáo án Toán lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 8

Giáo án Toán lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 9


GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 5:

Giáo án Tiếng Việt lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 1 (chi tiết)

Giáo án Tiếng Việt lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 2

Giáo án Tiếng Việt lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 3

Giáo án Tiếng Việt lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 4 (đẹp)

Giáo án Tiếng Việt lớp 5 HK1_CKTKN

Giáo án Tiếng Việt lớp 5 Trọn bộ_CKTKN

Giáo án Tập làm văn lớp 5 cả năm_CKTKN

Giáo án Tập làm văn lớp 5 HK2_CKTKN_FULL

Giáo án Tập đọc lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 3

Giáo án Tập đọc lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 4

Giáo án Tập đọc lớp 5 HK2_CKTKN_FULL

Giáo án Chính tả lớp 5 cả năm_CKTKN

Giáo án Chính tả lớp 5 HK 2_CKTKN

Giáo án Chính tả lớp 5 HK1_CKTKN

Giáo án Chính tả lớp 5 HK2_CKTKN_FULL

Giáo án Kể chuyện lớp 5 cả năm_CKTKN

Giáo án Luyện từ và câu lớp 5 HK2_CKTKN_FULL

Giáo án Luyện từ và câu lớp 5 HK 1_CKTKN

Giáo án Luyện từ và câu lớp 5 cả năm_CKTKN

Giáo án Kể chuyện lớp 5 HK2_CKTKN_FULL

Giáo án Kể chuyện lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 2


GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 5:

GIÁO ÁN KHOA HỌC LỚP 5:

Giáo án Khoa học lớp 5 HK1

Giáo án Khoa học lớp 5 HK1 _Bộ 2

Giáo án Khoa học lớp 5 HK1 _Bộ 3

Giáo án Khoa học lớp 5 HK2

Giáo án Khoa học lớp 5 cả năm _Bộ 9

Giáo án Khoa học lớp 5 cả năm _Bộ 7

Giáo án Khoa học lớp 5 cả năm _Bộ 6

Giáo án Khoa học lớp 5 cả năm _Bộ 5

Giáo án Khoa học lớp 5 cả năm _Bộ 4

Giáo án Khoa học lớp 5 cả năm _Bộ 3

Giáo án Khoa học lớp 5 cả năm _Bộ 10

Giáo án Khoa học lớp 5 cả năm _Bộ 1

Giáo án Khoa học lớp 5 HK2 _Bộ 3

Giáo án Khoa học lớp 5 HK2 _Bộ 2

Giáo án Khoa học lớp 5 năm học 2014 - 2015

Giáo án Khoa - Sử - Địa lớp 4 và 5


GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 5:

Giáo án Lịch sử lớp 5 cả năm_CKTKN mới (HAY)

Giáo án Lịch sử lớp 5 cả năm_Bộ 2 (chi tiết)

Giáo án Lịch sử lớp 5 cả năm _Bộ 1

Giáo án Lịch sử lớp 5 cả năm _3 cột

Giáo án Lịch sử lớp 5 HK2

Giáo án Lịch sử lớp 5 cả năm _Bộ 3

Giáo án Lịch sử 5 cả năm theo chuẩn KTKN

Giáo án lịch sử 5 trọn bộ

Giáo án Lịch sử lớp 5 học kì 1

Giáo án lịch sử lớp 5 soạn chi tiết

Lịch sử lớp 5 đầy đủ


GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP 5:

Giáo án Địa lí lớp 5 cả năm _Bộ 1

Giáo án Địa lí lớp 5 cả năm _Bộ 2

Giáo án Địa lí lớp 5 cả năm_ Bộ 3

Giáo án Địa lí và Khoa học lớp 5 cả năm

Giáo án Địa lí lớp 5 HK2

Giáo án Địa lí lớp 5 HK1 _Bộ 2

Giáo án Địa lí lớp 5 HK1

Giáo án Địa lí lớp 5 cả năm _Bộ 9

Giáo án Địa lí lớp 5 cả năm _Bộ 8

Giáo án Địa lí lớp 5 cả năm _Bộ 7

Giáo án Địa lí lớp 5 cả năm _Bộ 6

Giáo án Địa lí lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 5

Giáo án Địa lí lớp 5 cả năm _Bộ 4

Địa lý lớp 5 cả năm hay 

Giáo án Địa lí lớp 5 cả năm

Giáo án môn Địa lí lớp 5

Giáo án môn địa lý cả năm

Giáo án địa lý cả năm lớp 5


GIÁO ÁN KỸ THUẬT LỚP 5:


GIÁO ÁN MĨ THUẬT TOÁN LỚP 5:

Giáo án Mĩ thuật lớp 5 cả năm_ VNEN

Giáo án Mĩ thuật lớp 5 HK1_Chuẩn

Giáo án Mĩ thuật lớp 5 HK2_Chuẩn

Giáo án Mĩ thuật lớp 5 cả năm _Bộ 2

Giáo án Mĩ thuật lớp 5 cả năm _Bộ 3

Giáo án Mĩ thuật lớp 5 cả năm _Bộ 4

Giáo án Mĩ thuật lớp 5 cả năm _Bộ 5

Giáo án Mĩ thuật lớp 5 cả năm _Bộ 6

Giáo án Mĩ thuật lớp 5 cả năm _Bộ 7

Giáo án Mĩ thuật lớp 5 cả năm _Bộ 8

Giáo án Mĩ thuật lớp 5 cả năm _Bộ 9

Giáo án Mĩ thuật lớp 5 cả năm _Bộ 10

Giáo án mĩ thuật lớp 4 cả năm

Giáo án Mĩ thuật lớp 5 chuẩn và đẹp

Giáo án Mĩ thuật Lớp 5 theo chương trình VNEN

Giáo án Mĩ thuật lớp 5 VNEN

Giáo án mĩ thuật lớp 5 theo chương trình VNEN (FULL)

Giáo án mĩ thuật đan mạch lớp 5

Giáo án mĩ thuật lớp 5 theo chương trình vnen (full)

Giáo án mĩ thuật soạn theo phương pháp đan mạch khối 5 cả năm


GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 5:

Giáo án Âm nhạc từ lớp 1 đến lớp 5 _HK1

Giáo án Âm nhạc từ lớp 1 đến lớp 5 _HK2

Giáo án Âm nhạc lớp 5 cả năm _Bộ 1

Giáo án Âm nhạc lớp 5 cả năm _Bộ 2

Giáo án Âm nhạc lớp 5 cả năm _Bộ 3

Giáo án Âm nhạc lớp 5 cả năm _Bộ 5

Giáo án Âm nhạc lớp 5 cả năm _Bộ 6

Giáo án Âm nhạc lớp 5 cả năm _Bộ 7

Giáo án Âm nhạc lớp 5 cả năm _Bộ 8

Giáo án Âm nhạc lớp 5 cả năm_ Bộ 12

Giáo án Âm nhạc lớp 5 cả năm _Bộ 13

Giáo án âm nhạc lớp 5 chuẩn KTKN năm học 2014 - 2015

Giáo án âm nhạc lớp 5

Giáo án Âm nhạc 5 cả năm chi tiết

Giáo án Âm nhạc lớp 5 cả năm

Giáo án Âm nhạc lớp 5 soạn chi tiết

Giáo án Âm nhạc lớp 5 trọn bộ (Hay)

Giáo án âm nhạc VNEN từ lớp 1 đến lớp 5


GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 5:
#HÃY LIKE HOẶC SHARE NẾU BẠN THẤY BÀI VIẾT CÓ ÍCH NHA!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã nhận xét !
- Hãy bấm Theo dõi dưới chân trang để nhanh chóng nhận được những bài viết mới nhất từ Thư viện Tài liệu học tập

Support : Document Library | Master's Thesis | Initiatives experience | Training materials | Site Map | Back Link | Contact | ↑ back to top
Ghi rõ nguồn thuvientailieu.edu.vn dưới dạng liên kết khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright © 2016. Thư viện Tài liệu học tập - All Rights Reserved
Design by Ngan Dam
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 pixel
Template by Dameva