1/5/16

Kho Giáo án trọn bộ các môn học ở lớp 4

Đăng bởi Admin | 1/5/16 | 0 nhận xét
Dưới đây là link download của kho Giáo án trọn bộ các môn học ở lớp 4Thư viện Tài liệu học tập sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site.

Hãy thường xuyên ghé qua Thư viện Tài liệu học tập để tham khảo những bộ tài liệu mới nhất bạn nhé. Chúc bạn tìm được tài liệu ưng ý !GIÁO ÁN TRỌN BỘ LỚP 4:

Giáo án lớp 4 năm học 2014-2015

Giáo án lớp 4 cả năm 

Giáo án ôn hè lớp 4 


GIÁO ÁN TOÁN LỚP 4:


GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4:

Giáo án Tiếng Việt lớp 4 cả năm_CKTKN (chi tiết)

Giáo án Tiếng Việt lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 2

Giáo án Tập đọc lớp 4 trọn bộ_CKTKN

Giáo án Tập đọc lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 2

Giáo án Chính tả lớp 4 cả năm_CKTKN

Giáo án Tập đọc lớp 4 HK2_CKTKN_FULL

Giáo án Tập đọc lớp 4 HK2_CKTKN_FULL (bộ 2)

Giáo án Chính tả lớp 4 cả năm_CKTKN_FULL

Giáo án Tập đọc lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 2

Giáo án Chính tả lớp 4 HK2_CKTKN_FULL

Giáo án Chính tả lớp 4 trọn bộ_CKTKN

Giáo án Kể chuyên lớp 4 HK1_CKTKN

Giáo án Kể chuyện lớp 4 cả năm_CKTKN

Giáo án Kể chuyện lớp 4 HK2_CKTKN_FUL

Giáo án Kể chuyện lớp 4 trọn bộ_CKTKN

Giáo án Kể chuyện lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 2

Giáo án Luyện từ và câu lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 2

Giáo án Luyện từ và câu lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 3

Giáo án Luyện từ và câu lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 4

Giáo án Luyện từ và câu lớp 4 HK2_CKTKN_FULL

Giáo án Luyện từ và câu lớp 4 trọn bộ_CKTKN

Giáo án Tiếng Việt lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 1

Giáo án Tiếng Việt lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 3

Giáo án Tập làm văn lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 2

Giáo án Tập đọc lớp 4 cả năm_CKTKN

Giáo án tiếng việt lớp 4 VNEN 


GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 4:


GIÁO ÁN KHOA HỌC LỚP 4:

Giáo án Khoa học lớp 4 HK1_CKTKN

Giáo án Khoa học lớp 4 cả năm_Bộ 7

Giáo án Khoa học lớp 4 cả năm _Bộ 6

Giáo án Khoa học lớp 4 cả năm _Bộ 4

Giáo án Khoa học lớp 4 cả năm_CKTKN

Giáo án Khoa học Lớp 4 cả năm theo Chuẩn KTKN

Giáo án Khoa học lớp 4 cả năm_CKT

Giáo án Khoa học lớp 4 cả năm _Bộ 3

Giáo án Khoa học lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 2

Giáo án Khoa học lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 1

Giáo án Khoa học lớp 4 cả năm _ VNEN

Giáo án Khoa học lớp 4 trọn bộ_CKTKN

Giáo án Khoa học lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 9

Giáo án Khoa học lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 10

Giáo án Khoa học lớp 4 chuẩn

Giáo án môn Khoa học Lớp 4 (CHI TIẾT)

Giáo án Khoa học lớp 4 soạn chi tiết


GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 4:

Giáo án Lịch sử Lớp 4 cả năm

Giáo án Lịch sử 4 trọn bộ

Giáo án Lịch sử 4 trọn bộ _Bộ 1

Giáo án Lịch sử 4 trọn bộ _Bộ 2

Giáo án Lịch sử 4 HK2 _Bộ 2

Giáo án Lịch sử 4 HK2

Giáo án Lịch sử 4 cả năm _Bộ 8

Giáo án Lịch sử 4 cả năm _Bộ 7

Giáo án Lịch sử 4 cả năm _Bộ 6

Giáo án Lịch sử 4 cả năm _Bộ 5

Giáo án Lịch sử 4 cả năm _Bộ 3

Giáo án Lịch sử 4 cả năm _Bộ 2

Giáo án Lịch sử 4 cả năm _Bộ 1

Giáo án Lịch sử 4 cả năm _3 cột

Giáo án Lịch sử và Địa lí lớp 4 cả năm

Giáo án Lịch sử và Địa lí 4 trọn bộ

Giáo án Lịch sử và Địa lí 4 cả năm _Bộ 4

Giáo án Lịch sử và Địa lí 4 cả năm _Bộ 3

Giáo án Lịch sử lớp 4 cả năm_Bộ 2

Giáo án lịch sử lớp 4 cả năm

Lịch sử lớp 4- cả năm

Giáo án Lịch sử lớp 4 soạn chi tiết 

Giáo án lịch sử lớp 4 soạn theo Chuẩn KTKN


GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP 4:


Giáo án Địa lí 4 trọn bộ _Bộ 1

Giáo án Địa lí 4 trọn bộ_Bộ 2

Giáo án Địa lí lớp 4 cả năm_ Bộ 3

Giáo án Địa lí lớp 4 cả năm _Bộ 4

Giáo án Địa lí 4 trọn bộ

Giáo án Địa lí lớp 4 cả năm _Bộ 2

Giáo án Địa lí lớp 4 cả năm _Bộ 1

Giáo án Địa lí lớp 4 cả năm _Bộ 9

Giáo án Địa lí lớp 4 cả năm

Giáo án Địa lí lớp 4 cả năm _Bộ 8

Giáo án Địa lí Lớp 4 cả năm

Giáo án Địa lí lớp 4 cả năm _Bộ 7

Giáo án Địa lí 4 trọn bộ _Bộ 3

Giáo án Địa lí lớp 4 cả năm _Bộ 6

Giáo án Địa lí 4 trọn bộ _Bộ 2

Giáo án Địa lí lớp 4 cả năm _Bộ 5

Giáo án Địa lí lớp 4 soạn 4 cột chuẩn

Giáo án Địa lý lớp 4 cả năm FULL


GIÁO ÁN ĐẠO ĐỨC LỚP 4:

Giáo án Đạo đức Lớp 4 Cả năm Tích hợp Kĩ năng sống Theo Chuẩn

Giáo án Đạo đức 4 cả năm

Giáo án Đạo đức 4 cả năm _Bộ 1

Giáo án Đạo đức 4 cả năm _Bộ 2

Giáo án Đạo đức 4 cả năm _Bộ 3

Giáo án Đạo đức 4 cả năm _Bộ 4

Giáo án Đạo đức 4 cả năm _Bộ 5

Giáo án Đạo đức 4 cả năm _Bộ 6

Giáo án Đạo đức 4 cả năm _Bộ 7

Giáo án Đạo đức 4 cả năm _Bộ 8

Giáo án Đạo đức 4 cả năm _Bộ 9

Giáo án Đạo đức 4 cả năm _Bộ 10

Giáo án Đạo đức 4 cả năm _Bộ 11

Giáo án Đạo đức 4 cả năm _Bộ 12

Giáo án Đạo đức lớp 3 (4 cột)

Giáo án đạo đức lớp 4-cả năm

Đạo đức lớp 4 học kỳ 2

Giáo án Đạo đức lớp 4 (soạn 4 cột) 

Giáo án Đạo đức lớp 4 cả bộ

Giáo án Đạo đức lớp 4 trọn bộ FULL

Giáo án đạo đức lớp 4 soạn theo mô hình vnen

Giáo án tiếng việt lớp 4 vnen


GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 4:

Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 1

Giáo án thể dục lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 2

Giáo án thể dục lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 3

Giáo án thể dục lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 4

Giáo án thể dục lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 5

Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 8

Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 9

Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 11

Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 12

Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ _Bộ 7

Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 6

Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 4

Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 3

Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 2

Giáo án thể dục lớp 4

Giáo án thể dục lớp 4 FULL


GIÁO ÁN KĨ THUẬT LỚP 4:

Giáo án Kĩ thuật lớp 4 cả năm_Bộ 1

Giáo án Kĩ thuật lớp 4 cả năm_Bộ 2

Giáo án Kĩ thuật Lớp 4 theo Chuẩn KTKN có hình minh họa

Giáo án Kĩ thuật lớp 4 HK1

Giáo án Kĩ thuật lớp 4 cả năm_Bộ 3

Giáo án Kĩ thuật lớp 4 cả năm_Bộ 4

Giáo án Kĩ thuật lớp 4 cả năm_Bộ 5

Giáo án Kĩ thuật lớp 4 cả năm_Bộ 6

Giáo án kĩ thuật lớp 4 theo chương trình VNEN (FULL)

Giáo án kĩ thuật lớp 4 theo chương trình vnen (full)

Giáo án kĩ thuật lớp 4 theo mô hình trường học mới vnen


GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP 4:

Giáo án Mĩ thuật lớp 4 HK1

Giáo án Mĩ thuật lớp 4 HK2

Giáo án Mĩ thuật lớp 4 cả năm_Bộ 5

Giáo án Mĩ thuật lớp 4 cả năm _Bộ 4

Giáo án Mĩ thuật lớp 4 cả năm _Bộ 3

Giáo án Mĩ thuật lớp 4 cả năm _Bộ 2

Giáo án Mĩ thuật 4 cả năm 

Giáo án mĩ thuật lớp 4 (Bộ đẹp) 

Giáo án Mĩ thuật lớp 4 cả năm

Giáo án Mỹ Thuật lớp 4 cả năm soạn theo chương trình VNEN

Giáo án mĩ thuật lớp 4 theo chương trình VNEN (FULL)

Giáo án kĩ thuật lớp 4 theo chương trình vnen (full)

Giáo án mĩ thuật soạn theo phương pháp đan mạch khối 4 cả năm 


GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 4:


#HÃY LIKE HOẶC SHARE NẾU BẠN THẤY BÀI VIẾT CÓ ÍCH NHA!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã nhận xét !
- Hãy bấm Theo dõi dưới chân trang để nhanh chóng nhận được những bài viết mới nhất từ Thư viện Tài liệu học tập

Support : Document Library | Master's Thesis | Initiatives experience | Training materials | Site Map | Back Link | Contact | ↑ back to top
Ghi rõ nguồn thuvientailieu.edu.vn dưới dạng liên kết khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright © 2016. Thư viện Tài liệu học tập - All Rights Reserved
Design by Ngan Dam
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 pixel
Template by Dameva