2/5/16

CÓ PHẢI HẠNH PHÚC ĐẾN VỚI CHÚNG TA TÌNH CỜ, NGẪU NHIÊN, HAY LÀ TỰ BẢN THÂN TA CŨNG LÀM NÊN HẠNH PHÚC? VÀ CHÚNG TA TỰ HẠNH PHÚC KHI NÀO?

Đăng bởi Admin | 2/5/16 | 0 nhận xét
CÓ PHẢI HẠNH PHÚC ĐẾN VỚI CHÚNG TA TÌNH CỜ, NGẪU NHIÊN, HAY LÀ TỰ BẢN THÂN TA CŨNG LÀM NÊN HẠNH PHÚC? VÀ CHÚNG TA TỰ HẠNH PHÚC KHI NÀO?


Does happiness come to us by accidents or we can make ourselves happy if we want to? In what way can we make ourselves happy?

Có phải hạnh phúc đến với chúng ta tình cờ, ngẫu nhiên, hay là tự bản thân ta cũng làm nên hạnh phúc? Và chúng ta tự hạnh phúc khi nào?Most of people have difficulies in defining what happiness is. So do I. But I am sure that you know what is a happy life and how to achieve some good things in life. I would like to start by saying that happiness lies in your positive and optimistic thinking about life. 

Hầu hết mọi người đều gặp khó khăn trong việc định nghĩa hạnh phúc là gì. Tôi cũng vậy. Nhưng tôi chắc rằng các bạn đều biết 1 cuộc sống hạnh phúc là gì và làm thế nào để đạt được những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tôi sẽ bắt đầu bằng 1 câu nói hạnh phúc nằm trong những suy nghĩ tích cực và lạc quan của các bạn về cuộc sống

Actually, happiness does not come to us by accident, because: it is not what happens to us in life that determines our happiness so much as the way we react to what happens 

Thật ra, hạnh phúc không đến với chúng ta 1 cách tình cờ, bởi vì: không phải cái gì xảy ra trong cuộc sống chúng ta lại quyết định hạnh phúc nhiều như là cách chúng ta ứng xử lại với điều đó

The universe is fair and just, we can get back from life what we put into it

Vũ trụ này rất công bằng , ta gieo nhân nào thì sẽ gặt quả ấy

Confucius said "What you would not want done to yourself, don't do it to others."

Ông Confucius nói: "Điều gì bạn không muốn bị đối xử, thì đừng làm điều đó với người khác"

Life is a risk: we have a choice. It is the choice between really living or merely existing

Cuộc sống là 1 sự liều lĩnh: chúng ta phải lựa chọn, Đó là sự lựa chọn giữa sống thực sự hay là chỉ để tồn tại

Disappointed and pessimistic losers do not take any risks becuz they are afraid of facing problems and danger, want to avoid responsibility, too lazy to deal with adventure, lose opportunities to make greater progress. Losers regard mistakes as such a big event while failing to recognize the positive side to make mistakes. 

Những người thất vọng và bi quan thường ko dám liều lĩnh bởi vì họ e ngại khi đối mặt với khó khăn và nguy hiểm, muốn trốn tránh trách nhiệm, quá lười để đối diện thử thách, đánh mất nhìu cơ hội để tiến bộ hơn. Những người thất bại xem lỗi lầm như là 1 sự kiện trọng đại trong khi ko nhận ra mặt tích cực mà nó mang lại

Winners take any risks becuz the spice of life is in doing new things. They have healthy attitude forward mistakes and fairlure. Mistakes are feedback on how we are doing. When u get more feedback u continue to try more possibilities.

Những người chiến thắng luôn có nhiều mạo hiểm bởi vì gia vị cuộc cuộc sống là làm nhìu việc mới. Họ có những thái độ tích cực đối với sai lầm và thất bại. Lỗi lầm là sự phản hồi lại chúng ta đang làm như thế nào. Bạn càng có nhìu sự phản hồi, bạn sẽ tiếp tục thử nhiều điều có thể hơn.

What should be done to be happy 

Những việc nên làm để được hạnh phúc

Always setting a goal to keep you on track 

Luôn đặt ra mục tiêu để tiếp tục con đường của bạn

Planning ahead and having a list of what must be done and when, how they can be done. To achieve the goal, we must risk. We should make a special effort to do anything we want (the reward of a thing well done is to have done it)

Trước tiên phải có 1 kế hoạch, và 1 danh sách những việc phải được làm và khi nào, làm nó như thế nào. Để đạt dc mục tiêu, chúng ta phải liều lĩnh. Chúng ta nên nỗ lực đặc Biệt để làm bất cứ Việc gì mình muốn (phần thưởng của 1 Việc tốt là làM xong nó)


#HÃY LIKE HOẶC SHARE NẾU BẠN THẤY BÀI VIẾT CÓ ÍCH NHA!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã nhận xét !
- Hãy bấm Theo dõi dưới chân trang để nhanh chóng nhận được những bài viết mới nhất từ Thư viện Tài liệu học tập

Support : Document Library | Master's Thesis | Initiatives experience | Training materials | Site Map | Back Link | Contact | ↑ back to top
Ghi rõ nguồn thuvientailieu.edu.vn dưới dạng liên kết khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright © 2016. Thư viện Tài liệu học tập - All Rights Reserved
Design by Ngan Dam
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 pixel
Template by Dameva