2/5/16

VIẾT VỀ MỘT NƠI YÊU THÍCH CỦA BẠN

Đăng bởi Admin | 2/5/16 | 0 nhận xét
VIẾT VỀ MỘT NƠI YÊU THÍCH CỦA BẠN


People have their own favourite spot in this world. For example beach, mountain, park, zoo, etc. Actually I have favourite place in the world and I think this place is special. This place is forest. 

Mọi người đều có nơi yêu thích của mình trong thế giới này. Ví dụ bãi biển, núi, công viên, vườn thú, vv Trên thực tế tôi có vị trí ưa thích nhất trên thế giới và tôi nghĩ rằng nơi này rất là đặc biệt. Đó là rừng.My favourite spot is forest because in that place I can hear the different sounds of the animals are living there. I enjoy that when I am alone, because I love to draw trees, but also I like to be with someone and talk. I always go to the forest with my high school friends on weekend. We love nature so much. We can think about life, family, friend and the future there. In that place, we can imagine everything. 

Địa điểm yêu thích của tôi là rừng vì ở nơi đó tôi có thể nghe thấy những âm thanh khác nhau của các loài động vật đang sống ở đó. Tôi thích điều đó khi tôi một mình, vì tôi thích vẽ cây, nhưng tôi cũng muốn được ở bên một ai đó và nói chuyện. Tôi luôn luôn đi vào rừng với người bạn trung học của tôi vào cuối tuần. Chúng tôi yêu thiên nhiên rất nhiều. Chúng tôi có thể suy nghĩ về cuộc sống, gia đình, bạn bè và tương lai. Ở đó, chúng tôi có thể tưởng tượng ra tất cả mọi thứ.

I love to be there for a long time because I can rest softly, and I have a good time there. There are trees, animals, and different plants. I can smell the air; I can feel the temperature of the weather. I can look up through the sky; see its own colors like blue and white. It is a lovely thing when I can see the clouds are moving slowly and expanding. It is like a heaven in the world. 

Tôi thích được ở đó một thời gian dài bởi vì tôi có thể nghỉ ngơi một cách nhẹ nhàng, và tôi có một thời gian thoải mái ở đó. Có cây, động vật và thực vật khác nhau. Tôi có thể ngửi thấy mùi không khí; Tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ của thời tiết. Tôi có thể tìm kiếm thông qua bầu trời; nhìn thấy màu sắc riêng của mình như màu xanh và trắng. Thật là một điều đáng yêu khi tôi có thể nhìn thấy những đám mây đang di chuyển chậm và dần dần mở rộng. Nó giống như một thiên đường trên thế giới.

I enjoyed the time when I go to the forest; I can hiking, daydreaming, and drawing the scenery in there. I love this place a lot. I would like to be there. Wherever there is a forest, it is good for me. Good place to make a new inspiration.

Tôi rất thích thời gian khi tôi đi vào rừng; Tôi có thể đi bộ đường dài, mơ mộng, và vẽ phong cảnh ở đó. Tôi yêu nơi này rất nhiều. Tôi muốn được ở đó. Bất cứ nơi nào có một khu rừng, nó rất tốt cho tôi. Một nơi thật tốt để làm nên một nguồn cảm hứng mới.

#HÃY LIKE HOẶC SHARE NẾU BẠN THẤY BÀI VIẾT CÓ ÍCH NHA!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã nhận xét !
- Hãy bấm Theo dõi dưới chân trang để nhanh chóng nhận được những bài viết mới nhất từ Thư viện Tài liệu học tập

Support : Document Library | Master's Thesis | Initiatives experience | Training materials | Site Map | Back Link | Contact | ↑ back to top
Ghi rõ nguồn thuvientailieu.edu.vn dưới dạng liên kết khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright © 2016. Thư viện Tài liệu học tập - All Rights Reserved
Design by Ngan Dam
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 pixel
Template by Dameva