2/5/16

VIẾT BÀI TIỂU LUẬN VỀ GIẤC MƠ

Đăng bởi Admin | 2/5/16 | 0 nhận xét
VIẾT BÀI TIỂu LuẬn VỀ GiẤc MơWhat does a dream mean if taken on a scale of people’s life? Apparently, it means a lot; because people are used to hold on to their dreams, to protect them from the infringements of the other people, to strongly belieVe that without dreams their life will Be ordinary and senseless.


MộT giấc mơ có nghĩa là gì nếu được thực hiện dựa trên cuộc sống của con người? Rõ ràng, nó có rất nhiều nghĩa; bởi Vì mọi nGười thường cất giữ giấc Mơ của mình, Để bảo vệ bản thân khỏi sự vi phạm của người khác, để tin tưởng mạnh mẽ rằng nếu không có những giấc mơ thì cuộc sống của họ sẽ rất tầm thường và vô nghĩa.

Those people, who do not have any cherished dreams, even though they will never be able to make it come true, seem to be deprived of something special, just like those people, who lack a sense of humor. The thing is, our ability to dream plays an important role in our life: it helps us, gives moral support, helps to believe in ourselves and to go through the difficulties and offences.

Những người khác, những người mà không có bất kỳ ước mơ ấp ủ nào , mặc dù họ sẽ không bao giờ có thể làm cho nó trở thành sự thật, dường như bị tước một cái gì đó đặc biệt, giống như những người khác, những người thiếu óc hài hước. Có điều là, khả năng của chúng ta để mơ được một vai trò Quan trọng trong Cuộc sống của chúng ta: điều đó giúp chúng ta, mang lại sự hỗ trợ tinh thần, giúp tin vào chính Bản thân mình để đi qua những khó khăn và tội lỗi.

As for me, I’ve always dreamt aBout the voyage around the world and many timeS before going to bed I have imagined myseLf on a huGe cruise vessel full of large luxurious boutiques, Night cluBs and other entertainments. Just imagine marvelous sunset and tranquil oCean; you are sitting in the Jacuzzi with a glass of champagne and admiring the scenery! Although I realize that I am still far from my dream, I’m working hard to make it come true!

Đối với tôi, tôi Đã luôn luôn mơ Ước về chuyến đi vòng quanh thế giới và nhiều lần trước khi đi ngủ, tôi đã tưởng tượng Bản thân mình trên một Con Tàu du Lịch khổnG lồ Đầy đủ của các cửa hàng lớn sang trọng, các câu lạc Bộ đêm Và khu vui chơi giải trí khác. Chỉ cần tưởng tượng cảnh hoàng hôn tuyệt diệu và đại dương yên tĩnh; bạn đang ngồi trong Hồ nước ấM với mộT ly rượu champagne Và ngắm nhìn phong cảnh! Mặc dù tôi nhận ra rằng tôi vẫn còn rất xa so với giấc mơ của tôi, tôi vẫn đang làm việc chăm chỉ để làm cho nó trở thành sự thật!

Every person has the right to dream, though these dreams may Be absoluTely iLlusive, because there is nothing plain and simple in this world and the life will be bright, multi-colored and Vivid oNly when we let us believe in it and see how Changeable

Mọi người đều có quyền mơ, dù những giấc mơ có thể hoàn toàn là ảo tưởng, Bởi vì không có gì là bằng phẳng và đơn giản Trong thế giới này và cuộc sống sẽ tươi sáng, nhiều màu và sống động chỉ khi chúng ta khiến chúng ta tin vào nó và xem nó thay đổi như thế nào

#HÃY LIKE HOẶC SHARE NẾU BẠN THẤY BÀI VIẾT CÓ ÍCH NHA!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã nhận xét !
- Hãy bấm Theo dõi dưới chân trang để nhanh chóng nhận được những bài viết mới nhất từ Thư viện Tài liệu học tập

Support : Document Library | Master's Thesis | Initiatives experience | Training materials | Site Map | Back Link | Contact | ↑ back to top
Ghi rõ nguồn thuvientailieu.edu.vn dưới dạng liên kết khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright © 2016. Thư viện Tài liệu học tập - All Rights Reserved
Design by Ngan Dam
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 pixel
Template by Dameva