2/5/16

VIẾT BÀI TIẾNG ANH VỀ NGƯỜI BẠN CỦA BẠN

Đăng bởi Admin | 2/5/16 | 0 nhận xét
VIẾT BÀI TIẾNG ANH VỀ NGƯỜI BẠN CỦA BẠN


In the life of everybody who also have a close friend to share happiness and sadness.

Trong đời sống của tất cả mọi người ai cũng có một người bạn thân để chia sẻ hạnh phúc và nỗi buồn.


About me , I have a close friend who grew up with me from childhood to now. He is Van Binh. He is a student. Now, we aren't studying the same school but we are living together in apartment in Ho Chi Minh city. He is not only tall and big but also very strong. He looks very handsome . His hobbies is playing sports and playing the guitar especially football. Although his life is always busy but he can still arrange his time to play football with his friend every evening . He also play the guitar very well. When he was pupil, he played the guitar for a lot of group music in my hometown

Với tôi, tôi có một người bạn thân, người đã lớn lên với tôi từ thời thơ ấu đến bây giờ. bạn nam ấy là Văn Bình. bạn ấy là một sinh viên . bây giờ, chúng tôi không học cùng trường nhưng chúng tôi đang sống chung trong căn hộ ở thành phố Hồ Chí Minh. bạn ấy không chỉ cao và to lớn, mà còn rất mạnh mẽ. bạn ấy trông rất đẹp trai. Sở thích của bạn ấy là chơi thể thao và chơi guitar đặc biệt là bóng đá. Mặc dù cuộc sống của bạn ấy luôn luôn bận rộn nhưng bạn ấy vẫn có thể sắp xếp thời gian của mình để chơi bóng đá với bạn bè của bạn ấy vào mỗi buổi tối. bạn ấy cũng chơi guitar rất giỏi. Khi bạn ấy còn là học sinh, bạn ấy chơi guitar cho rất nhiều nhóm nhạc tại quê hương của tôi

He is a very hard working person. He usually finds the part time jobs to earn money when he has free time to support his parents. Every day he usually has to get up very early to transport merchandise for salespersons at supermarket to earn money. After that he returns home to prepare to go to school. Besides he also gets class to tutors every night

Bạn ấy là một người rất chăm chỉ làm việc. Bạn ấy thường tìm thấy các công việc bán thời gian để kiếm tiền khi có thời gian rảnh để hỗ trợ cha mẹ của mình. Mỗi ngày bạn ấy thường phải dậy rất sớm để vận chuyển hàng hóa cho nhân viên bán hàng tại siêu thị để kiếm tiền. Sau đó bạn ấy trở về nhà để chuẩn bị đi học. Bên cạnh đó anh ấy cũng có lớp để dạy kèm mỗi đêm

He is intelligent person. He has been studying of third year of University of Technical Education but he may graduate soon this year. He is preparing graduation thesis to report in September. He has ever had many achievements in studying and social work. He also knows how to speak many languages such as English, Japanese and French although he has to learn them by himself. Many companies have came to his school to invited him to work for them later. But he hasn't still agreed to work for which company yet. He intend that he will go to Japan to work and go on his studying after he graduate

Anh ấy là một người thông minh. Anh ấy đã học năm thứ ba tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật nhưng anh có thể tốt nghiệp sớm trong năm nay. Bạn ấy đang chuẩn bị luận án tốt nghiệp để báo cáo trong tháng Chín. Bạn ấy đã từng có nhiều thành tích trong học tập và công tác xã hội. Bạn ấy cũng biết làm thế nào để nói được nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Pháp mặc dù bạn ấy phải tự học chúng bằng chính bản thân. Nhiều công ty đã đến trường học của bạn ấy để mời làm việc cho họ sau này. Nhưng bạn ấy vẫn chưa đồng ý làm việc cho công ty nào cả. Bạn ấy có ý định rằng bạn ấy sẽ đi tới Nhật Bản để làm việc và tiếp tục việc học vấn của mình sau khi bạn ấy tốt nghiệp

He is friendly person. Although he always busy with his life but he always smile on his face when he talk with everybody. He has many friend. He usually organizes parties to invite his friend come so that they can see and exchange together. He always finds and make with everybody to exchange and learn them. He has ever joined activities of school and city

Bạn ấy là người thân thiện. Mặc dù bạn ấy luôn bận rộn với cuộc sống của mình, nhưng bạn ấy luôn luôn mỉm cười trên khuôn mặt của mình khi bạn ấy nói chuyện với tất cả mọi người. bạn ấy có nhiều bạn bè. bạn ấy thường tổ chức các bữa tiệc để mời bạn bè của bạn ấy đến để họ có thể hiểu và trao đổi với nhau. Bạn ấy luôn tìm và kết bạn với mọi người để trao đổi và học hỏi từ họ. Bạn ấy đã từng tham gia vào các hoạt động của trường và thành phố

He is a wonderful person . I really admire him . I think I should learn him a lot of things . I am very happy because I have a friend like him

Bạn ấy là một người tuyệt vời. Tôi thực sự ngưỡng mộ bạn ấy. Tôi nghĩ rằng tôi nên học hỏi từ anh ấy rất nhiều điều. Tôi rất hạnh phúc vì tôi có một người bạn như anh ấy#HÃY LIKE HOẶC SHARE NẾU BẠN THẤY BÀI VIẾT CÓ ÍCH NHA!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã nhận xét !
- Hãy bấm Theo dõi dưới chân trang để nhanh chóng nhận được những bài viết mới nhất từ Thư viện Tài liệu học tập

Support : Document Library | Master's Thesis | Initiatives experience | Training materials | Site Map | Back Link | Contact | ↑ back to top
Ghi rõ nguồn thuvientailieu.edu.vn dưới dạng liên kết khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright © 2016. Thư viện Tài liệu học tập - All Rights Reserved
Design by Ngan Dam
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 pixel
Template by Dameva