2/5/16

NÓI VỀ NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA BẠN (TALK ABOUT YOUR FRIENDS)

Đăng bởi Admin | 2/5/16 | 0 nhận xét
Nói về những người bạn của bạnI am lucky enough to have a lot of friends. Of all my friends, Bao, Khai and Song are the ones I spend most of my time with. Each of us, however, has a different character

Tôi may mắn có rất nhiều bạn bè. Trong tất cả các bạn bè của tôi, Bảo, Khải và Song là những người mà tôi dành phần lớn thời gian của tôi vớ họ. Mỗi người trong số chúng tôi, tuy nhiên, lại có một tính cách khác nhau


Bao is the most sociable. he is also extremely kind and generous. He spends his free time doing volunteer work at a local orphanage, and he is a hard-working student who always gets good grades.

Bảo là hòa đồng nhất. anh ấy cũng là vô cùng tốt bụng và hào phóng. anh ấy dành thời gian rảnh của mình để làm công việc tình nguyện tại một trại trẻ mồ côi địa phương, và anh ấy là một sinh viên chăm chỉ, người luôn được điểm tốt. 

Unlike Bao, Khai and Song are quite reserve in public. Both boys enjoy school, but they prefer to be outside the classroom. Song is our school's star soccer player, and Khai likes the peace and quiet of the local library

Không giống như Bảo, Khải và Song khá kín đáo ở nơi công cộng. Cả hai người đều thích trường học, nhưng họ thích được ở bên ngoài lớp học. Song là cầu thủ bóng đá ngôi sao của trường chúng tôi, và Khải thì thích sự hòa bình và yên tĩnh của thư viện trường. 

I am not as outgoing as Bao, but I enjoy telling jokes. My friends usually enjoy my sense of humor. However, sometimes my jokes annoy them.

Tôi không bằng được như Bảo, nhưng tôi rất thích đùa giỡn. Bạn bè của tôi thường thích thú khiếu hài hước của tôi. Tuy nhiên, đôi khi những trò đùa của tôi làm phiền họ. 

Although we have quite different characters, the four of us are very close friends

Mặc dù chúng tôi có các tính cách hoàn toàn khác nhau, nhưng bốn người chúng tôi là những người bạn thân

#HÃY LIKE HOẶC SHARE NẾU BẠN THẤY BÀI VIẾT CÓ ÍCH NHA!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã nhận xét !
- Hãy bấm Theo dõi dưới chân trang để nhanh chóng nhận được những bài viết mới nhất từ Thư viện Tài liệu học tập

Support : Document Library | Master's Thesis | Initiatives experience | Training materials | Site Map | Back Link | Contact | ↑ back to top
Ghi rõ nguồn thuvientailieu.edu.vn dưới dạng liên kết khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright © 2016. Thư viện Tài liệu học tập - All Rights Reserved
Design by Ngan Dam
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 pixel
Template by Dameva