26/4/16

Kho tài liệu Ôn thi công chức Tổng hợp (phần 2)

Đăng bởi Admin | 26/4/16 | 0 nhận xét
Dưới đây là link download của kho Tài liệu Ôn thi công chức Tổng hợp (phần 2). Thư viện Tài liệu học tập sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site.

Hãy thường xuyên ghé qua Thư viện Tài liệu học tập để tham khảo những bộ tài liệu mới nhất bạn nhé. Chúc bạn tìm được tài liệu ưng ý !

* LƯU Ý: BẠN CÓ THỂ THAM KHẢO PHẦN 1 VÀ PHẦN 3 KHO TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC TẠI ĐÂY VÀ TẠI ĐÂY


839 câu hỏi tin học ôn thi công chức (có đáp án)
Bộ tài liệu ôn thi công chức ngành kho bạc nhà nước [FULL]
312 câu hỏi nghiệp vụ kế toán kho bạc kèm đán án
Bộ tài liệu về nghiệp vụ kế toán (tài liệu ôn tập thi tuyển công chức ngành khobạc nhà nước)
Bộ tài liệu về ngân sách nhà nước (tài liệu ôn tập thi tuyển công chức ngành kho bạc nhà nước)

Bộ tài liệu về nghiệp vụ kho bạc (tài liệu ôn tập thi tuyển công chức ngành khobạc nhà nước)
Chuyên đề quản lý nhà nước về kinh tế - tài chính (tài liệu ôn thi công chức kho bạc nhà nước) 

Tài liệu ôn thi công chức kho bạc (môn hành chính nhà nước)
Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn quản lý nhà nước - Ôn thi công chức Kho bạc nhà nước
Bộ tài liệu ôn thi công chức Kho bạc nhà nước
Tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành
279 câu hỏi trắc nghiệm về kế toán kho bạc nhà nước
Bộ câu hỏi ôn tập về tin học ôn thi vào kho bạc nhà nước
Chuyên đề  Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hộichủ nghĩa của dân, do dân và vì dân
Chuyên đề Một số nội dung cơ bản trong các văn kiện đại hội XI
Chuyên đề Chế độ công vụ và quản lý cán bộ công chức
Chuyên đề Những vấn đề cơ bản về tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay
Chuyên đề Nền hành chính và cải cách hành chính nhà nước
Chuyên đề đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cảu mặt trận tổ quốc việt nam và các đoàn thể
Chuyên đề Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thi trường định hướng xhcn
Chuyên đề Một số vấn đề về đảng cầm quyền và công tác xây dựng đảng trong tình hình mới
8 Chuyên đề ôn thi Chuyên viên chính 
Tài liệu Tiếng Anh ôn thi công chức
Tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh
Sổ tay ngữ pháp tiếng anh 587 trang (full)
Nội dung ôn tập tin học thi công chức
220 câu trắc nghiệm tin học văn phòng ôn thi công chức
42 câu hỏi và trả lời phần kiến thức chung ôn thi công chức (phần thi viết )
Một số đề thi nâng ngạch chuyên viên chính
Tuyển tập bộ câu hỏi thi công chức môn kiến thức chung mới nhất có lời giải 
Bộ đề môn tín dụng ngân hàng Câu hỏi lý thuyết môn tín dụng ngân hàng kèm gợi ý
Tuyển tập các đề thi công chức các ngành ở các lĩnh vực khác nhau
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh ôn thi công chức thành phố Hà Nội năm 2015
Trọn bộ tài liệu ôn thi công chức lĩnh vực kế toán 2015 chất lượng
Tài liệu Bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh công chức văn phòng - Thống kê xã khu vực đồng bằng_Lĩnh vực Soạn thảo văn bản
Tài liệu Bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh công chức văn phòng - Thống kê xã khu vực đồng bằng_Lĩnh vực Nghiệp vụ văn thư
Tài liệu Bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh công chức văn phòng - Thống kê xã khu vực đồng bằng_Lĩnh vực Quản trị văn phòng và văn hóa công sở 
Quản lý nhà nước về đất đai và môi trường
Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng công chức Tài chính - Kế toán xã vùng đồng bằng
Tài liệu Bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh công chức văn phòng - Thống kê xã khu vực đồng bằng_Lĩnh vực Nghiệp vụ Lưu trữ
Tài liệu Bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh công chức văn phòng - Thống kê xã khu vực đồng bằng_Lĩnh vực Thống kê 
Kỹ năng soạn thảo văn bản_Tài liệu ôn thi công chức ngành địa chính cấp xã
Sử dụng và chỉnh lý bản đồ địa chính_Tài liệu ôn thi công chức ngành địa chính cấp xã
Kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác quản lý đất đai ở phường, thị trấn_Tài liệu ôn thi công chức ngành địa chính cấp xã
Kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường ở phường, thị trấn_Tài liệu ôn thi công chức ngành địa chính cấp xã
Đăng ký, thống kê đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai_Tài liệu ôn thi công chức ngành địa chính cấp xã
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất_Tài liệu ôn thi công chức ngành địa chính cấp xã
Quản lý giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất_Tài liệu ôn thi công chức ngành địa chính cấp xã
Quản lý và bảo vệ môi trường đô thị_Tài liệu ôn thi công chức ngành địa chính cấp xã 
Thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai và môi trường ởphường, thị trấn_Tài liệu ôn thi công chức ngành địa chính cấp xã
Chuyên đề quy hoạch xây dựng trên địa bàn xã khu vực đồng bằng
Chuyền đề Quản lý nhà nước tài nguyên và môi trường ở xã_Tài liệu bồi dưỡng cán bộ xã đồng bằng và ven biển
Chuyên đề Tổng quan về ngành xây dựng và quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn xã khu vực đồng bằng 
Chuyên đề quản lý hạ tầng kỹ thuật và môi trường trên địa bàn xã khu vực đồng bằng
Công tác thanh kiểm tra; xử lý, xử phạt vi phạm hành chính; giải quyết khiếu nại, tố cáo về xây dựng trên địa bàn xã khu vực đồng bằng
Tài liệu bồi dưỡng công chức cấp xã 
Tài liệu công chức xã vùng Đồng bằng
Tài liệu ôn thi công chức cấp xã_Phần Kĩ năng tác nghiệp
Tài liệu ôn thi công chức cấp xã_Phần Kiến thức chung
Mộtsố vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật_Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp khu vực Đồng bằng quyển 1 (tài liệu ôn thi cong chức cấp xã)
Đáp án bộ đề phỏng vấn tuyển giáo viên tiểu học, giáo vụ (Tìm trên Hệ thống hoặc liên hệ với admin đề tải Bộ đề thi phỏng vấn tuyển giáo viên tiểu học, giáo vụ)
Bộ đề thi phỏng vấn tuyển giáo viên tiểu học, giáo vụ
Đề cương ôn tập thi tuyển công chức 2015 chuyên ngành hành chính
Đề cương ôn tập thi tuyển công chức 2015 môn kiến thức chung
Đề cương ôn tập tuyển dụng công chức khối hành chính năm 2015 môn anh văn
Tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung phục vụ cho kỳ thi tuyển công chức
Tài liệu ôn thi công chức môn Kiến thức chung
Xử lý các tình huống sư phạm (tài liệu ôn thi công chức ngành giáo dục)
Tài liệu ôn tập thi tuyển và thi nâng ngạch cán sự, ngạch chuyên viên (ngành tài nguyên và môi trường)
Câu hỏi và đáp án thi tuyển dụng và thi chuyển ngạch công chức về lĩnh vực tài nguyên môi trường 
Đề cương ôn thi công chức môn kiến thức chung
Đề cương ôn thi công chức môn ngoại ngữ
Tài liệu ôn thi công chức lĩnh vực môi trường năm 2015
Bộ tài liệu thi tuyển công chức tài nguyên và môi trường cấp xã 2015 [full]
Ôn tập thi tuyển công chức tài nguyên và môi trường cấp xã 2015
Bộ tài liệu ôn thi tuyển công chức ngành tài nguyên và môi trường năm 2015 [full]
Tuyển tập bộ câu hỏi và đáp án môn thi viết thi tuyển công chức các chuyên ngành [full]
Bộ câu hỏi thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển công chức [FULL] 
Bộ đề thi và đáp án kỳ thi tuyển công chức 2015 các môn nghiệp vụ chuyên ngành [full]
Tài Liệu hướng dẫn thi viên chức ngành y tế [FULL]
Nội dung trọng tâm môn tin học ôn thi nâng ngạch công chức lên ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương
Đề cương ôn thi viên chức ngành Y tế Tỉnh Tiền Giang
Tài liệu ôn thi Kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương (Chuyên ngành Bảo vệ rừng)
Tài liệu ôn thi Kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương (nghiệp vụ chuyên ngành Kiểm sát viên quản lý thị trường)
Tài liệu ôn thi Kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương (Môn Kiến thức chung)
Tài liệu ôn thi Kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương ( Môn nghiệp vụ chuyên ngành Ngân sách nhà nước) 
Tài liệu ôn thi Kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương (Môn nghiệp vụ chuyên ngành Quản lý nhà nước)
Tài liệu ôn thi Kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương (Môn Tiếng Anh) 
Tài liệu ôn thi công chức hành chính Lĩnh vực Kế toán
Tài liệu ôn thi công chức hành chính Lĩnh vực Văn phòng
Tài liệu ôn thi công chức hành chính Môn Kiến thức chung
Bộ tài liệu ôn thi công chức ngành thuế [FULL]
Bộ tài liệu ôn thi công chức ngành kho bạc nhà nước [full]
Đề thi Anh văn ôn thi công chức 
312câu hỏi nghiệp vụ kế toán kho bạc kèm đán án (tài liệu ôn thi công chức) 
8 chuyên đề ôn thi chuyên viên chính (Tài liệu bồi dưỡng thi nâng ngạch chuyênviên cao cấp khối Đảng, đoàn thể)
Đề cương ôn tập tuyển dụng công chức khối hành chính năm 2015 môn anh văn 
Đáp án Bộ đề thi phỏng vấn tuyển công chức chức danh viên chức y tế
Tài liệu ôn tập Kỳ thi nâng ngạch công chức Năm 2015 trọn bộ (FULL)
Tài liệu ôn thi công chức chuyên ngành bảo hiểm xã hội (trọn bộ)
Các tình huống sư phạm trong thi tuyển viên chức ngành giáo dục và cách xử lý
Bộ đề thi phỏng vấn giáo viên THPT
Bộ đề thi phỏng vấn xét tuyển đặc cách viên chức khối mầm non (có đáp án và thang điểm chấm)
Bộ đề thi phỏng vấn và giải quyết tình huống sư phạm khối mầm non
Đề thi và đáp án thi thực hành khối mầm non
Câu hỏi và đáp án phỏng vấn tình huống khối Mầm Non
Đề thi viên chức giáo viên cấp THCS môn tiếng anh
Đề thi viên chức giáo viên cấp THCS môn tiếng anh số 2
Tài liệu ôn thi công chức chuyên ngành Quản lý tài chính FULL
Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê xã 
Hướng dẫn tính “thu nhập bình quân đầu người năm của xã”
Tài liệu tập huấn mẫu biểu báo cáo hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã
Tài liệu ôn thi tuyển viên chức ngành giáo dục (trọn bộ)
Bộ câu hỏi ôn thi tuyển viên chức ngành giáo dục
Đề thi ôn và đáp án tin học a dùng cho thi công chức
Bài test vị trí lập trình viên
Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm môn tin học văn phòng
Bộ câu hỏi và đáp án môn kiến thức chung (dùng đề kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách vào viên chức)
Bộ câu hỏi và đáp án môn kiến thức chung (dùng đề kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển, xét chuyển viên chức thành công chức, xét chuyển công chức cấp xã thành cấp huyện)
Tài liệu bồi dưỡng ôn thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2015 toàn tập [FULL] 
Tài liệu thi chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức cấp xã
Câu hỏi thi tuyển công chức ngạch chuyên viên cấp xã ngành văn hóa, thể thao và du lịch
Câu hỏi thi tuyển công chức ngạch cán sự cấp xã ngành văn hóa, thể thao và dulịch 
Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi tuyển công chức ngạch chuyên viên cấp xã
Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi tuyển công chức ngạch cán sự cấp xã
Đề thi thực hành soạn giáo án xét tuyển viên chức giáo viên mần non
Đề thi phỏng vấn và giải quyết tình huống sư phạm khối mầm non
Câu hỏi ôn thi tuyển công chức môn tin học FULL
Bộ đề và đáp án thi phỏng vấn tuyển giáo viên THCS [FULL]
Bộ đề thi phỏng vấn tuyển giáo viên tiểu học, giáo vụ
Đáp án bộ đề thi phỏng vấn tuyển giáo nhân viên y tế trong trường học
Đáp án bộ đề thi phỏng vấn tuyển giáo nhân viên thư viện, (hoặc thư viên, thiết bị)
Đáp án bộ đề thi phỏng vấn tuyển giáo nhân viên thiết bị, thí nghiệm 
Bộ đề thi viên chức giáo viên cấp tiếng anh THCS
Đáp án Bộ đề phỏng vấn tuyển công chức nhân viên văn thư trường học
Đáp án bộ đề phỏng vấn tuyển giáo viên thcs
Đáp án bộ đề phỏng vấn tuyển giáo viên mầm non
Bộ đề và đáp án thi phỏng vấn tuyển giáo viên mầm non
Tài liệu ôn thi công chức khối hành chính (trọn bộ)
Tài liệu ôn thi tuyển công chức ngành kho bạc nhà nước (trọn bộ)
Bộ câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2015 - bản mới nhất
Tài liệu thi tuyển công chức chuyên ngành văn thư lưu trữ
Đề cương ôn tập môn kiến thức chung thi tuyển công chức khối hành chính 2015
Bộ đề thi và đáp án thi trắc nghiệm trực tuyến cho công chức đã hoàn thành chương trình đào tạo công chức mới ngành thuế
Bộ đề thi dành cho cán bộ, công chức với công tác quản lý nhà nước
Tài liệu chuyên ngành hành chính ôn thi tuyển công chức khối hành chính 2015
Đề cương ôn tập tin học văn phòng thi tuyển công chức khối hành chính 2015
Đề cương ôn tập tuyển dụng công chức khối hành chính năm 2015 môn anh văn
Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm chuyên ngành lĩnh vực Văn phòng
Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức
Mẫu đơn dự tuyển vào ngân hàng seabank (tiếng việt) 
Mẫu đơn dự tuyển vào ngân hàng seabank (tiếng anh)
Mẫu đơn đăng ký ứng tuyển vào lienvietpostbank
Mẫu đơn ứng tuyển vào toyota
Mẫu CV xin việc cho vị trí giám đốc tài chính
Mẫu CV xin việc cho ứng viên ngành du lịch
Giấy xác nhận quá trình công tác và bản kê thông tin ứng viên của ocean bank
Đềt hi công chức tổng cục thuế năm 2014 bài thi trắc nghiệm tin học văn phòng (đề chẵn)
Bản kê thông tin ứng viên của ocean bank
Mẫu đơn đăng ký dự tuyển công chức bộ công thương 2015
Đề thi công chức giáo viên THPT 2014
Đơn xin dự xét tuyển công chức Tổng cục thống kê
Đơn xin dự thi tuyển công chức Tổng cục thống kê
Bản cam kết phục vụ lâu dài tại đơn vị xét tuyển Tổng cục thống kê


#HÃY LIKE HOẶC SHARE NẾU BẠN THẤY BÀI VIẾT CÓ ÍCH NHA!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã nhận xét !
- Hãy bấm Theo dõi dưới chân trang để nhanh chóng nhận được những bài viết mới nhất từ Thư viện Tài liệu học tập

Support : Document Library | Master's Thesis | Initiatives experience | Training materials | Site Map | Back Link | Contact | ↑ back to top
Ghi rõ nguồn thuvientailieu.edu.vn dưới dạng liên kết khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright © 2016. Thư viện Tài liệu học tập - All Rights Reserved
Design by Ngan Dam
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 pixel
Template by Dameva