27/4/16

Kho SKKN về công tác chủ nhiệm khối Tiểu học

Đăng bởi Admin | 27/4/16 | 0 nhận xét

Dưới đây là link download của kho Sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm khối Tiểu họcThư viện Tài liệu học tập sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site.

Hãy thường xuyên ghé qua Thư viện Tài liệu học tập để tham khảo những bộ tài liệu mới nhất bạn nhé. Chúc bạn tìm được tài liệu ưng ý !


 1. Kinh nghiệm làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học thị trấn Đồi Ngô - Lục Nam - Bắc Giang
 2. SKKN Giải pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu học
 3. SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM NÂNG CAO CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM HỌC SINH LỚP 5
 4. SKKN Một số sáng kiến để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở Trường tiểu học Phú Nhiêu
 5. SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp 5
 6. SKKN duy trì sĩ số trong công tác chủ nhiệm ở tiểu học
 7. SKKN một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiêm lớp
 8. SKKN: Một số kinh nghiệm làm tốt công tác chủ nhiệm lớp
 9. SKKN Quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường tiểu học
 10. SKKN Một số kinh nghiệm giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh tiểu học
 11. SKKN Một số giải pháp giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 5 chưa ngoan
 12. SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 3 ở trường tiểu học Cát Linh
 13. SKKN Một số biện pháp về công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao chất lượng học tập
 14. SKKN lớp 1 MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH LỚP 1
 15. SKKN Kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp 1
 16. SKKN Công tác chủ nhiệm giỏi lớp 5
 17. SKKN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH CÁ BIỆT LỚP 3
 18. SKKN Phối hợp các lực lượng giáo dục để giáo dục đạo đức cho các em học sinh
 19. SKKN Giáo dục đạo đức cho học sinh chưa ngoan
 20. SKKN Một số biện pháp giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh lớp 2
 21. SKKN Hình thành thói quen đạo đức cho học sinh lớp 2
 22. SKKN Một số kinh nghiệm giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh tiểu học
 23. SKKN một số kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp
 24. GVCN với công tác giáo dục đạo đức cho HS TIỂU HỌC
 25. SKKN Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học
 26. SKKN Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học
 27. SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH LỚP MỘT
 28. Một số giải pháp giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 5 chưa ngoan
 29. Một vài biện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức học sinh trong trường tiểu học
 30. Một số kinh nghiệm giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh tiểu học
 31. Giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 5
 32. Một số biện pháp duy trì sĩ số học sinh lớp 5
 33. Một số kinh nghiệm xây dụng lớp học thân thiện học sinh tích cực
 34. SKKN Một số kinh nghiệm xây dựng lớp học thân thiện, học sinh tích cực ở điểm trường lẻ
 35. SKKN quản lý sách vở đồ dùng của học sinh tại lớp
 36. SKKN một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 1
 37. SKKN Một số biện pháp Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh
 38. SKKN Một vài biện pháp chỉ đạo phong trào thi đua“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực
 39. SKKN Đề tài Biện pháp Rèn luyện và Giáo dục học sinh cá biệt ở tiểu học
 40. Một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học
 41. Đề tài Rèn kỹ năng sống cho học sinh tiểu học góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiên, học sinh tích cực
 42. Xây dựng lớp học thân thiện học sinh tích cực ở tiểu học_skkn trường VNEN
 43. SKKN một số biện pháp khắc phục học sinh bỏ học để duy trì sĩ số học sinh ở lớp 1
 44. SKKN Khắc phục lỗi chính tả của học sinh lớp 1B trường tiểu học Lê Quý Đôn, Cư Jút –Đắk Nông
 45. SKKN Sửa lỗi phát âm cho học sinh lớp 1
 46. SKKN Rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 1
 47. SKKN rèn kỹ năng sống cho học sinh tểu học
 48. Một số biện pháp quản lý, nhằm duy trì sĩ số học sinh dân tộc ở trường Tiểu học Thuận Lợi B
 49. SKKN Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học
 50. SKKN Giáo dục học sinh qua một tiết thực hành đạo đức ở Tiểu học
 51. SKKN Phối hợp các lực lượng giáo dục để giáo dục đạo đức cho các em học sinh
 52. SKKN Xây dựng lớp học thân thiện ở tiểu học
 53. SKKN Một số biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học
 54. SKKN Dạy kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học
 55. SKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh chậm phát triển trí tuệ tiếp thu tốt môn Toán
 56. SKKN Biện pháp xây dựng lớp học thân thiện, học sinh tích cực
 57. SKKN Bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi trường tiểu học
 58. SKKN Làm thế nào để trẻ chậm phát triển trí tuệ tiếp thu tốt họat động làm quen với Toán
 59. SKKN Một số biện pháp giúp giáo viên, học sinh ''Viết đúng - viết đẹp'' và xây dựng phong trào ''Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp'' ở trường Tiểu học
 60. SKKN Một số biện pháp duy trì sĩ số học sinh lớp 5
 61. SKKN Giải pháp và quy trình tổ chức phụ đạo HS yếu các khối lớp từ 1 đến 5
 62. SKKN Biện pháp duy trì sĩ số và đảm bảo chuyên cần cho học sinh cấp tiểu học
 63. Đề tài khoa học “một số kỹ năng tổ chức dạy học theo nhóm mô hình trương học mới VNEN”
 64. SKKN Giáo dục đạo đức học sinh tiểu học
 65. SKKN một vài biện pháp để học sinh ham thích đến trường
 66. SKKN biện pháp để duy trì sĩ số và đảm bảo chuyên cần ở học sinh bậc tiểu học
 67. SKKN Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm ở bậc tiểu học
 68. SKKN đổi mới phương pháp giáo dục học sinh yếu ở trường tiểu học
 69. SKKN phát huy tính tích cực, tự giác học tập của học sinh
 70. SKKN một số biện pháp giáo dục đạo đức cho hs chưa ngoan
 71. SKKN Dạy học phát huy tính tích cực, tự giác học tập của học sinh
 72. SKKN kinh nghiệm giáo dục học sinh cá biệt ở trường tiểu học
 73. Một số biện pháp nâng cao chất lượng chữ viết góp phần duy trì phong trào “giữ vở sạch – viết chữ đẹp” ở trường tiểu học số 2 kiên giang
 74. SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh tiểu học
 75. SKKN Một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp bậc tiểu học
 76. SKKN Một vài biện pháp để học sinh tiểu học ham thích đến trường
 77. SKKN Giải pháp xây dựng nền nếp vở sạch chữ đẹp cho học sinh tiểu học
 78. SKKN Một vài kinh nghiệm giáo dục đức tính tự tin cho học sinh tiểu học
 79. SKKN Rèn kỹ năng sống cho học sinh tiểu học góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiên, học sinh tích cực
 80. SKKN Công tác xã hội hoá giáo dục trong việc duy trì số lượng - Trường Tiểu học số 2 - xã Mường Than - Than Uyên - Lai Châu
 81. SKKN Nâng cao chất lượng giáo dục Đạo đức cho học sinh ở trường Tiểu học
 82. SKKN Biện pháp phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội nhằm giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học
 83. SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 3 ở trường Tiểu học Cát Linh, Hà Nội
 84. SKKN Công tác chủ nhiệm lớp 1
 85. SKKN Một số biện pháp huy động học sinh ra lớp và duy trì sĩ số để đảm bảo chuyên cần
 86. Công tác quản lí HS của một GV chủ nhiệm lớp
 87. Công tác giúp đỡ học sinh yếu kém có hiệu quả
 88. SKKN một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học
 89. SKKN giáo dục đạo đức học sinh qua công tác chủ nhiệm lớp
 90. SKKN một vài kinh nghiệm trong công tác gvcn lớp
 91. Đề tài tăng cường phối hợp giáo dục giữa giáo viên & gia đình thông qua sổ báo bài
 92. SKKN các biện pháp giáo dục hs cá biệt về mặt đạo đức ở trường tiểu học
 93. Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo viên chủ nhiệm
 94. SKKN- một số giải pháp duy trì sĩ số, vận động học sinh đến trường tại các trường tiểu học xã cư pơng
 95. Một số kinh nghiệm giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh tiểu học


#HÃY LIKE HOẶC SHARE NẾU BẠN THẤY BÀI VIẾT CÓ ÍCH NHA!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã nhận xét !
- Hãy bấm Theo dõi dưới chân trang để nhanh chóng nhận được những bài viết mới nhất từ Thư viện Tài liệu học tập

Support : Document Library | Master's Thesis | Initiatives experience | Training materials | Site Map | Back Link | Contact | ↑ back to top
Ghi rõ nguồn thuvientailieu.edu.vn dưới dạng liên kết khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright © 2016. Thư viện Tài liệu học tập - All Rights Reserved
Design by Ngan Dam
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 pixel
Template by Dameva