27/4/16

Kho SKKN môn Sinh học THCS

Đăng bởi Admin | 27/4/16 | 0 nhận xét
Dưới đây là link download của kho SKKN môn Sinh học khối THCS Thư viện Tài liệu học tập sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site.

Hãy thường xuyên ghé qua Thư viện Tài liệu học tập để tham khảo những bộ tài liệu mới nhất bạn nhé. Chúc bạn tìm được tài liệu ưng ý !


 1. CHUYÊN ĐỀ: lồng ghép giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua bộ môn sinh học 8
 2. SKKN: Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy học Sinh học THCS
 3. SKKN: Rèn kĩ năng giải bài tập cho học sinh phần di truyền trong sinh học 9
 4. SKKN: sử dụng sơ đồ hóa trong dạy học phần sinh vật và môi trường ở môn sinh học 9
 5. SKKN: một vài biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ ở bộ môn sinh học THCS
 6. SKKN: Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn sinh học 7
 7. Đề tài: Làm thế nào để học sinh tích cực hơn trong học tập bộ môn Sinh học 6 thông qua việc chuẩn bị và sử dụng đồ dùng dạy học
 8. Một số phương pháp nâng cao hiệu quả dạy học phần di truyền – biến dị trong mônsinh học lớp 9 (hay)
 9. Hướng dẩn học sinh kỹ năng trình bày trên mô hình, mẫu vật hoặc tranh ảnh trong giảng dạy sinh học ở trường THCS
 10. Vận dụng việc giải quyết vấn đề vào giảng dạy di truyền học của menđen ở THCS
 11. Đề tài: Phương pháp giải bài tập lai hai tính, liên kết hoàn toàn trong đó có mộttính trạng di truyền kiểu tương tác gen
 12. Sử dụng power point thiết kế bài cơ quan phân tích thị giác (sinh học lớp 8)
 13. ĐỀ TÀI: BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TỰ HỌC MÔN SINH HỌC CHO HỌC SINH CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
 14. Đề tài kinh nghiệm dạy tiết thực hành trong môn sinh học lớp 8 đạt hiệu quả
 15. Một số kinh nghiệm giảng dạy phần di truyền học và chọn giống lớp 9
 16. Đề tài sử dụng sơ đồ hoá trong dạy học phần sinh vật và môi trường SKKN sinh học 9
 17. Đề tài Tạo hứng thú cho học sinh trong giờ dạy các dạng bài cấu tạo trong của thựcvật sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 6
 18. Đề tài Sử dụng đồ dùng dạy học để đạt hiệu quả cao trong một tiết dạy sinh học lớp 6
 19. Đề tài giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách chủ động, tích cực và tự lực chiếm lĩnh tri thức trong môn sinh học 7
 20. Một vài kinh nghiệm sử dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn sinh học THCS có hiệu quả
 21. SKKN dạy học tích cực bằng phương pháp hoạt động nhóm trong môn sinh học lớp 6
 22. SKKN giải bài tập lai một cặp tính trạng của Menden trong môn sinh học lớp 9
 23. SKKN hướng dẫn học sinh giải toán di truyền theo từng dạng trong chương trình sinh học THCS
 24. SKKN một số phương pháp dạy học tích cực trong môn sinh học lớp 7
 25. Đề tài một vài kinh nghiệm về rèn luyện quan sát kênh hình trong chương trình sinhhọc lớp 6
 26. Một số kỹ năng xử lí hình ảnh, đoạn phim trong soạn giảng bằng chương trình ms powerpoint ở môn sinh học
 27. Một số kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng phần mềm thí nghiệm ảo, video clip để giảng dạy tích cực bộ môn sinh học
 28. Nâng cao chất lượng dạy học bộ môn sinh học lớp 7 bằng việc tạo hứng thú học tập cho học sinh
 29. Làm thế nào để giữ thăng bằng giữa khối tri thức khổng lồ với thời lượng trong một tiết dạy
 30. Biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường trong sinh học 9
 31. SKKN ứng dụng bản đồ tư duy trong dạy học sinh học
 32. Phát triển kĩ năng quan sát trong dạy học môn sinh học lớp 7, 9 nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh ở trường trung học cơ sở bàu năng
 33. Làm thế nào để giữ thăng bằng giữa khối tri thức khổng lồ với thời lượng trong một tiết dạy
 34. Kinh nghiệm dạy thành công các bài lí thuyết dạng thực hành ở sinh học 6
 35. SKKN - áp dụng hiệu quả phương pháp bàn tay nặn bột vào các bài thực hành sinh học 7
 36. Phát triển kĩ năng quan sát trong dạy học môn sinh học lớp 7, 9
 37. Ứng dụng của một hệ thức hình học vào giải toán
 38. Vận dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học môn sinh học THCS
 39. Tài liệu về phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học sinh học ở trường trung học
 40. Sử dụng phương tiện trực quan để phát huy tính tích cực học sinh trong dạy học sinh học 9
 41. Dạy học tích cực bằng phương pháp hoạt động nhóm. áp dụng vào bài Biến dạng của lá_Sinh học 6
 42. Giúp học sinh có kỹ năng thực hành – thí nghiệm qua một số bài dạy ở sinh học lớp 6
 43. Tạo hứng thú cho học sinh trong giờ dạy các dạng bài cấu tạo trong của thực vật_SKKN sinh học 6
 44. Một số phương pháp hay trong dạy các bài thực hành sinh học 7
 45. Biện pháp hướng dẫn học sinh tự học SGK qua dạy học chương I X- Hệ thần kinh- sinh học 8 THCS
 46. SKKN sinh học 8 Sử dụng powerpoit, cyberlink youcam dạy các tật của mắt
 47. SKKN Tích hợp có hiệu quả nội dung Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trong môn Sinh học 7
 48. SKKN Sử dụng phương pháp dạy học “Đặt và giải quyết vấn đề” giúp học sinh tích cực hơn khi tìm hiểu môn Sinh học 8
 49. SKKN Một vài kinh nghiệm về rèn luyện quan sát kênh hình trong chương trình sinh học lớp 6
 50. SKKN Đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học sinh môn sinh học THCS
 51. SKKN Tìm biện pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra đối với môn Sinh học 6
 52. Một số kỹ năng xử lí hình ảnh, đoạn phim trong soạn giảng bằng chương trình MS PowerPoint ở môn Sinh học
 53. SKKN Giúp học sinh học tốt môn sinh học lớp 7
 54. Nâng cao chất lượng các tiết thực hành môn Sinh học lớp 7
 55. SKKN Một số giải pháp tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong bộ môn Sinh học lớp 9
 56. Một số kỹ năng xử lí hình ảnh, đoạn phim trong soạn giảng bằng chương trình MS PowerPoint ở môn Sinh học
 57. SKKN_một số kinh nghiệm tạo hứng thú học tập môn sinh học lớp 6, 7 ở trường PT DTNT
 58. SKKN sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học sinh học ở THCS
 59. SKKN_áp dụng đổi mới phương pháp giảng dạy môn sinh học 6
 60. SKKN Đổi mới phương pháp dạy học bằng cách xây dựng hệ thống câu hỏi trong môn sinh học 9
 61. SKKN một số kinh nghiệm lồng ghép giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản trong giảng dạy môn sinh học ở THCS
 62. SKKN lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường vào môn sinh học ở THCS
 63. SKKN Hình thành kĩ năng giải bài tập di truyền sinh học 9
 64. SKKN gây hứng thú cho học sinh khi học môn sinh học 6
 65. Nâng cao hiệu quả các bước lên lớp trong một tiết dạy sinh học 8
 66. Nâng cao chất lượng trong giờ dạy môn sinh học lớp 9
 67. Một vài kinh nghiệm dạy học phần Di truyền và Biến dị trong Sinh học 9 theo phương pháp dạy học tích cực
 68. Hướng dẫn học sinh kĩ năng trình bày trên mô hình mẫu vật hoặc tranh ảnh trong giảng dạy sinh học ở trường THCS
 69. SKKN Sử dụng dạy học giải quyết vấn đề để dạy các quy luật di truyền của Men Đen
 70. SKKN Sinh lý tuần hoàn máu và hệ tim mạch
 71. ĐỀ TÀI hướng dẫn học sinh nghiên cứu sách giáo khoa, mô hình tranh vẽ và sử dụng mẫu vật trong việc đổi mới giảng dạy sinh học 8.
 72. SKKN Rèn luyện cho Học Sinh kĩ năng trình bày trên mẫu vật, mô hình hoặc tranh ảnh ở môn sinh học THCS
 73. SKKN Rèn kỹ năng quan sát cho học sinh tìm tòi kiến thức trên kênh hình sinh học 6
 74. SKKN rèn luyện cho hs kĩ năng trình bày trên mẫu vật, mô hình hoặc tranh ảnh ở môn sinh học
 75. SKKN phương pháp xây dựng câu hỏi khi dạy chương III phần sinh vật và môi trường sinh học 9
 76. SKKN Phương pháp dạy học nêu vấn đề trong môn sinh học ở THCS
 77. SKKN Sử dụng sơ đồ hoá dạy phần Sinh vật và môi trường_Sinh học 9
 78. SKKN Phương pháp dạy học khám phá trong môn sinh học ở THCS
 79. SKKN phát huy tính tích cực của học sinh trong giảng dạy bộ môn sinh học 6 THCS
 80. SKKN Một vài kinh nghiệm dạy học phần Di truyền và Biến dị trong Sinh học 9 theo phương pháp dạy học tích cực
 81. SKKN một số giải pháp nâng cao kết quả học tập của học sinh khối 7 trường thcs thị trấn cát bà trong môn công nghệ bằng cách sử dụng bản đồ tư duy vào tiết dạy ôn tập
 82. Một vài kinh nghiệm dạy học phần Di truyền và Biến dị trong Sinh học 9 theo phương pháp dạy học tích cực
 83. Một số phương pháp giải bài toán biện luận trong trường hợp các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường_Sinh học 9.
 84. Kinh nghiệm Soạn và dạy bài Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện (Sinh học lớp 8 ) theo phương pháp dạy học tích cực
 85. SKKN nâng cao kết quả học tập các bài học có nội dung “tìm hiểu các hoạt động sống của thế giới thực vật- lá” thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
 86. SKKN sử dụng power point thiết kế bài 49 cơ quan phân tích thị giác (sinh học lớp 8)
 87. SKKN Soạn và dạy bài Đột biến gen (sinh học lớp 9) theo phương pháp dạy học tích cực
 88. SKKN Sinh 8 Tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh trong dạy học sinh học 8 – THCS
 89. SKKN Tạo hứng thú cho học sinh trong giờ dạy các dạng bài cấu tạo trong của thưc vật
 90. SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn Sinh học lớp 8
 91. SKKN Sử dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy Sinh học THCS
 92. SKKN Nâng cao chất lượng các tiết thực hành môn Sinh học lớp 7
 93. SKKN Phân loại và rèn luyện kĩ năng giải bài tập Sinh học 9
 94. SKKN Soạn và dạy bài phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện theo phương pháp dạy học tích cực_sinh học 8
 95. SKKN Lồng ghép phương pháp tích hợp trong dạy học tích cực Sinh học 9
 96. SKKN Tổ chức dạy học theo dự án phần Sinh vật và môi trường, chương trình Sinh học 9
 97. SKKN Nâng cao sức hấp dẫn của bộ môn Sinh học đối với học sinh THCS
 98. SKKN Ứng dụng CNTT trong phương pháp dạy học tích cực bài “Chim bồ câu”_Sinh học 7
 99. SKKN Phối hợp các phương pháp dạy học tích cực vào tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong chương III Con người, dân số và môi trường-Sinh học 9
 100. SKKN Vận dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học môn Sinh học 6
 101. SKKN Xây dựng câu hỏi theo hướng phát huy năng lực tự lực của học sinh khi dạy học bài 12, 13, 14, 16 - Sinh học 6 – THCS
 102. SKKN Sử dụng phiếu học tập để phát huy năng lực độc lập trong dạy học bài 46, 47 Sinh học 8 THCS
 103. SKKN Một số kinh nghiệm thiết kế bài cơ quan phân tích thính giác
 104. SKKN Phương pháp giảng bài ôn tập Sinh học 9
 105. SKKN Làm thế nào để bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn Sinh học đạt kết quả cao
 106. SKKN_phương pháp thảo luận nhóm trong giờ học giáo dục môi trường môn sinh học 6
 107. SKKN Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong bộ môn sinh học 8
 108. SKKN Tích hợp giáo dục phòng chống ma tuý ở Sinh học 6
 109. SKKN một vài biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường qua phần “sinh vật và môi trường” trong sinh học 9


#HÃY LIKE HOẶC SHARE NẾU BẠN THẤY BÀI VIẾT CÓ ÍCH NHA!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã nhận xét !
- Hãy bấm Theo dõi dưới chân trang để nhanh chóng nhận được những bài viết mới nhất từ Thư viện Tài liệu học tập

Support : Document Library | Master's Thesis | Initiatives experience | Training materials | Site Map | Back Link | Contact | ↑ back to top
Ghi rõ nguồn thuvientailieu.edu.vn dưới dạng liên kết khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright © 2016. Thư viện Tài liệu học tập - All Rights Reserved
Design by Ngan Dam
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 pixel
Template by Dameva