27/4/16

Kho SKKN môn Hóa học THCS

Đăng bởi Admin | 27/4/16 | 0 nhận xét
Dưới đây là link download của kho SKKN môn Hóa học khối THCS Thư viện Tài liệu học tập sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site.

Hãy thường xuyên ghé qua Thư viện Tài liệu học tập để tham khảo những bộ tài liệu mới nhất bạn nhé. Chúc bạn tìm được tài liệu ưng ý !


 1. SKKN: Giải bài tập tính theo phương trình hóa học ở THCS
 2. SKKN: SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM ĐỐI CHỨNG TRONG GIẢNG DẠY MÔN HÓA HỌC Ở THCS
 3. SKKN: Một số phương pháp giải bài toán hóa học giúp học sinh dễ tiếp thu
 4. SKKN: một sồ phương pháp giúp học sinh yêu thích môn hóa học trung học cơ sở
 5. CHUYÊNĐỀ PP: một vài biện pháp dạy học phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập môn hoá học ở THCS
 6. CHUYÊNĐỀ: một vài biện pháp dạy học phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập môn hoá học
 7. SKKN: sử dụng thí nghiệm đối chứng trong dạy học môn hoá học ở THCS
 8. SKKN về hợp chất của kim loại lưỡng tính tác dụng với dung dịch kiềm
 9. SKKN: Một số phương pháp hướng dẫn học sinh thực hành thí nghiệm môn Hóa học THCS
 10. SKKN: Hướng dẫn học sinh THCS lập phương trình hóa học hiệu quả
 11. SKKN: Phương pháp giải bài tập hóa học vô cơ định lượng
 12. SKKN hay: Phương pháp giải bài tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm
 13. ĐỀTÀI: phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi hoá học qua một số bài tập hoá học vôcơ
 14. Phương pháp tìm nhanh đáp án câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong môn hóa học THCS
 15. Đề tài Hướng dẫn học sinh làm bài tập tính theo phương trình hóa học
 16. Đề tài: Phương pháp giải nhanh một số dạng bài tập hóa học phổ thông
 17. ĐỀ TÀI Sử dụng phương pháp thí nghiệm trong dạy học hoá học nhằm phát huy tính tích cực hoạt động học tập của học sinh trường THCS
 18. Đề tài hướng dẫn học sinh xác định công thức hóa học của một chất
 19. Đề tài phương pháp giải bài toán về CO2 ( SO2) tác dụng với kiềm dạng R(OH)2
 20. SKKN bước đầu hình thành cho học sinh THCS những kĩ năng giải bài tập hóa học
 21. Tìm công thức hóa học trong hóa hữu cơ và vô cơ ở trường THCS ( SKKN hay)
 22. Đề tài sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy môn hóa học lớp 9
 23. SKKN: một số biện pháp giúp học sinh giải bài tập dạng nhận biết các hợp chất hữu cơ thuộc chương trình hóa học lớp 9 ở trường thcs trần quốc toản
 24. Đề tài: Kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy bài tập hỗn hợp trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 9
 25. Đề tài: Sử dụng hiện tượng thực tiễn trong dạy học hóa học nhằm tăng hứng thú họctập bộ môn hóa lớp 9
 26. SKKN hóa 9: Sử dụng các câu chuyện, liên hệ kiến thức thực tiễn làm sinh động bài giảng hoá học
 27. SKKN phương pháp giải bài tập dạng oxit axit tác dụng với dung dịch bazơ ở lớp 9
 28. ĐỀTÀI BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 9
 29. Đề tài rèn luyện một số kĩ năng giải bài tập phần hiđocacbon chương IV hóa học 9
 30. Đề tài Vận dụng phương pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong môn hóa học lớp 8
 31. Giáo dục bảo vệ môi trường qua môn Hoá học 8 ở trường THCS (hay)
 32. Nâng cao hiệu quả của thí nghiệm biểu diễn trong dạy học hoá học 8 ở lớp 8b của trường THCS phước thạnh
 33. Đề tài: Phương pháp giải một số bài tập chuỗi phản ứng hóa học cho học sinh lớp 8
 34. Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan môn hoá học lớp 8 ở bậc THCS
 35. ĐỀ TÀI: giáo dục bảo vệ môi trường qua môn hoá học 8 ở trường THCS
 36. SKKN: một số kinh nghiệm dạy học chương 1: “ chất – nguyên tử phân tử ” môn hóa học lớp 8
 37. SKKN: phương pháp thí nghiệm nghiên cứu khi giảng dạy bài tính chất hoá học của hiđrô trong chương trình hoá học lớp 8 THCS
 38. Đề tài xác định công thức hóa học để giải các bài tập trong chương trình hóa học lớp 9
 39. SKKN sử dụng đồ dùng dạy học trong giảng dạy hóa học 8 ở trường trung học cơ sở
 40. Một vài phương pháp xây dựng tiết học thân thiện môn hoá học
 41. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 với dạng bài tập p2o5 tác dụng với NaOH hoặc KOH
 42. Phương pháp dạy học môn hóa học cho học sinh dân tộc
 43. Rèn luyện và nâng cao ý thức, kĩ năng vệ sinh môi trường qua môn hóa học lớp 8
 44. SKKN bài tập kim loại lưỡng tính tác dụng với dung dịch kiềm
 45. SKKN phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi hoá học qua một số bài tập hoá học vô cơ
 46. SKKN giáo dục bảo vệ môi trường qua môn hoá học 8 ở trường thcs
 47. Áp dụng phương pháp học tập theo nhóm nhỏ
 48. Phương pháp để học sinh có kỹ năng vận dụng kiến thức vào việc giải bài tập hóa học có hiệu quả
 49. SKKN cách tạo hứng thú học tập cho học sinh khi bắt đầu tiếp cận môn hóa học bằng những thí nghiệm vui
 50. Rèn luyện kĩ năng giải bài tập hóa học tổng hợp
 51. Nâng cao hứng thú học tập môn hóa học cho học sinh lớp 9a1 thông qua việc sử dụng phương tiện trực quan
 52. Nâng cao hứng thú học tập môn hoá học cho học sinh lớp 8a1 thông qua việc sử dụng phương tiện trực quan.
 53. SKKN - dạy học hóa học thcs theo phương pháp bàn tay nặn bột
 54. SKKN phương pháp giải bài tập hóa học theo định luật bảo toàn khối lượng và bảo toàn nguyên tố
 55. Tuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi hoá học lớp 9 trường trung học cơ sở
 56. SKKN một số phướng pháp giải nhanh hóa hữu cơ
 57. SKKN một số kinh nghiệm tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi thực hành bộ môn hóa học lớp 8
 58. Sử dụng thí nghiệm thực hành nhằm phát huy tính tích cực của học sinh để nâng cao chất lượng học stập trong bộ môn hóa học 9
 59. Hướng dẫn học sinh lớp 9 phương pháp giải bài toán biện luận tìm công thức hóa học
 60. Cách hình thành phương pháp sum trong dạy học môn hóa ở thcs
 61. Nâng cao hứng thú học tập môn hóa học cho học sinh lớp 8a1 thông qua việc sử dụng phương tiện trực quan
 62. Một số kinh nghiệm dạy học môn hóa bằng thí nghiệm đối chứng
 63. SKKN Sử dụng thí nghiệm nghiên cứu trong giảng dạy hóa học 8 vào bài Tính chất - ứng dụng của hiđrô
 64. NCKHSPUD Phương pháp giúp học sinh bước đầu hình thành kỹ năng thực hành thí nghiệm trong hoá học 8
 65. SKKN- một sồ phương pháp giúp học sinh yêu thích môn hóa học ở trung học cơ sở
 66. SKKN Kinh nghiệm giảng dạy chương dung dịch HÓA HỌC 9
 67. SKKN Phương pháp giải bài toán “Nhận biết các chất riêng biệt” trong hóa học THCS
 68. SKKN nâng cao chất lượng học tập của học sinh trong giờ dạy môn hoá học ở THCS
 69. SKKN những lưu lý khi soạn thảo câu hỏi trắc ngiệm khách quan môn hóa học
 70. SKKN Một số kinh nghiệm giải bài tập tính theo PTHH lớp 8 THCS
 71. SKKN lồng ghép nội dung giáo dục môi trường vào dạy học hóa học ở THCS
 72. SKKN hình thành phương pháp giải loại bài “tính theo phương trình hóa học” cho học sinh lớp 8 – THCS
 73. SKKN hình thành kĩ năng giải bài tập hóa học cho học sinh THCS
 74. SKKN đổi mới trong kiểm tra, đánh giá bộ môn hóa học lớp 9 ở trường THCS
 75. SKKN vận dụngthí nghiệm phát huy tính tích cực của học sinh trong một giờ dạy hoá lớp 8
 76. SKKN Tổ chức đa dạng các hoạt động học tập của bộ môn hóa học 9 nhằm nâng cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh
 77. SKKN Tìm hiểu và ứng dụng phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy hoá học THCS
 78. SKKN Thí nghiệm thực hành hoá học ở trường THCS
 79. SKKN Đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn hóa học nhằm từng bước nâng cao chất lượng học tập bộ môn hóa học trong trường THCS
 80. SKKN Đổi mới phương pháp dạy học bài lý thuyết môn Hoá 9 tại trường THCS TT Cát Bà
 81. SKKN Dạy học tích cực trong bài luyện tập Hóa học 8
 82. SKKN Cung cấp kĩ năng giải bài tập hóa học cho học sinh THCS
 83. SKKN Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm môn hoá học THCS
 84. SKKN bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 với dạng bài tập P2O5 tác dụng với NAOH hoặc KOH
 85. SKKN Nâng cao chất lượng đại tra môn hoá học THCS
 86. SKKN dạy hóa học theo phương pháp thực hành
 87. SKKN một số kinh nghiệm khi lập phương trình hóa học và giải bài toán tính phương trình hoá học
 88. Rèn kỹ năng tính theo phương trình hóa học THCS
 89. Một vài kinh nghiệm giảng dạy nhằm phát huy năng lực nhận thức của học sinh trong một tiết dạy học Hoá học 8 có sử dụng thí nghiệm biểu diễn
 90. Rèn kỹ năng tính theo phương trình hoá học cho học sinh lớp 8
 91. SKKN Rèn luyện kỹ năng giải bài tập hoá học cho học sinh ở trường THCS
 92. SKKN qui trình làm bộ dụng cụ cất nước tự động bằng điện dùng cho phòng thí nghiệm ở trường phổ thông
 93. SKKN Phương pháp tạo và hướng dẫn làm bài tập trắc nghiệm hoá học cho học sinh THCS
 94. SKKN Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm môn hoá học THCS
 95. SKKN Phương pháp giải bài tập dạng P2O5 tác dụng với dung dịch kiềm dành cho học sinh giỏi ở trường THCS
 96. SKKN Phân dạng bài toán Hoá học lớp 8 ở chương trình THCS
 97. SKKN Phát huy tính tích cực, sáng tạo, tìm tòi và rèn luyện kỹ năng thực hành hóa học cho học sinh ở trường THCS
 98. Hướng dẫn học sinh phát hiện và giải quyết vấn đề khi giải bài tập hoá học THCS
 99. SKKN_sử dụng hiện tượng thực tiễn trong dạy học hóa học nhằm tăng hứng thú học tập bộ môn
 100. SKKN Xây dựng bộ đề kiểm tra nhằm tăng khả năng học hiểu của học sinh, giảm nhẹ việc học thuộc
 101. SKKN Tổ chức đa dạng các hoạt động học tập của bộ môn hóa học 9 nhằm nâng cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh
 102. SKKN Sử dụng thí nghiệm đối chứng trong giảng dạy môn hóa học ở THCS
 103. SKKN phương pháp dạy một bài thực hành hoá học thuộc chương trình môn Hoá học lớp 9
 104. SKKN Phương pháp dạy học nêu vấn đề và hướng dẫn HS phát hiện và giải quyết vấn đề trong hóa học 8
 105. SKKN Những sai lầm thường mắc phải khi vận dụng công thức tính số mol và cách khắc phục
 106. SKKN Kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng lập công thức hợp chất hữu cơ cho học sinh lớp 9 THCS
 107. SKKN Hướng dẫn học sinh học tập về Phương trình hóa học và tính theo Phương trình hóa học
 108. SKKN HÓA 9_phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ sử dụng phiếu học tập
 109. SKKN rèn luyện kĩ năng giải bài tập hóa học 9
 110. SKKN phương pháp “sử dụng thí nghiệm để dạy học tích cực” trong môn hóa học THCS
 111. SKKN phân dạng và phương pháp giải bài toán hoá học lớp 8 chương trình trung học cơ sở
 112. SKKN Một số vấn đề cần lưu ý khi làm thí nghiệm và việc sử dụng trắc nghiệm trong thí nghiệm môn hóa học THCS
 113. SKKN một số phương pháp giúp học sinh giải nhanh các bài toán hoá học ở trường THCS
 114. Phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ sử dụng phiếu học tập_skkn hóa học 9
 115. NCKHSPUD Sử dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy Chương 4 – Môn hóa 8 để nâng cao kết quả học tập của học sinh
 116. Kinh nghiệm dạy bài “Tính chất - ứng dụng của hiđro” trong chương trình hóa học 8
 117. Bồi dưỡng một số kỹ năng biện luận tìm công thức hóa học cho học sinh giỏi THCS
 118. SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU KÉM MÔN HOÁ HOC LỚP 8
 119. SKKN khắc sâu kiến thức cho học sinh thông qua giải một số dạng bài tập cơ bản môn hóa học THCS
 120. Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh cách tiến hành và quan sát thí nghiệm trong chương trình hóa học 8
 121. Tác động tích cực đến từng đối tượng học sinh trong giờ dạy hoá
 122. Rèn luyện kỷ năng giải bài tập hoá học phần “dung dịch” Cho HS lớp 8
 123. SKKN-Một số phương pháp giúp học sinh học tốt môn hóa học trung học cơ sở
 124. SKKN Nâng cao chất lượng học tập của học sinh trong giờ dạy môn Hoá học THCS
 125. Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh cách tiến hành và quan sát thí nghiệm trong chương trình hóa học 8
 126. Rèn kỹ năng giải bài tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm
 127. Tác động tích cực đến từng đối tượng học sinh trong giờ học hóa 9
 128. Dạy dạng bài xác định công thức hoá học trong bồi dưỡng học sinh giỏi THCS
 129. Đổi mới phương pháp dạy học trong việc sử dụng hệ thống bài tập trong giờ luyện tập hoá học hoá học lớp 8
 130. Bồi dương phương pháp giải toán Hóa học nhanh (HSG)_SKKN THCS
 131. Giải bài toán bằng phương pháp khối lượng mol trung bình_SKKN hóa học THCS
 132. SKKN Nâng cao chất lượng học tập của học sinh trong giờ dạy môn Hoá học THCS
 133. SKKN môn Hóa học THCS Tạo hứng thú học Hóa học cho học sinh bằng thí nghiệm vui
 134. SKKN môn Hóa học THCS Bồi dưỡng một số kỹ năng biện luận tìm công thức Hóa học cho học sinh giỏi
 135. SKKN Một số phương pháp giúp học sinh THCS lập đúng phương trình hóa học
 136. SKKN Một số kinh nghiệm dạy học môn Hóa bằng thí nghiệm đối chứng
 137. SKKN Cách viết một số dạng bài luận tiếng Anh lớp 9
 138. SKKN Rèn kỹ năng tính theo phương trình Hoá học lớp 8
 139. SKKN_Một vài kinh nghiệm giảng dạy trong một tiết dạy Hoá học 8 có sử dụng thí nghiệm biểu diễn nhằm phát huy năng lực nhận thức của học sinh
 140. Sáng kiến kinh nghiệm Phân loại bài tập trong Hóa học 8
 141. SKKN Một số phương pháp giúp học sinh THCS cân bằng phương trình hoá học
 142. SKKN Định hướng khi dạy bài Chất béo môn Hóa học lớp 9
 143. SKKN rèn luyện kỹ năng hoàn thành pt hóa học cho học sinh THCS
 144. SKKN Rèn phương pháp giải bài tập Hoá học 8 THCS
 145. SKKN Tuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi hoá học lớp 9 trường THCS
 146. SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi thực hành bộ môn Hóa học lớp 8
 147. SKKN Rèn luyện kỹ năng hoàn thành phương trình Hóa học cho học sinh THCS
 148. SKKN Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt hiệu quả môn Hóa học khối 9 Trường THCS An Phú
 149. SKKN Rèn kỹ năng giải bài tập về công thức hóa học cho học sinh THCS
 150. SKKN phân dạng các loại bài toán hóa học trong giảng dạy hóa học lớp 8 ở trung học cơ sở

#HÃY LIKE HOẶC SHARE NẾU BẠN THẤY BÀI VIẾT CÓ ÍCH NHA!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã nhận xét !
- Hãy bấm Theo dõi dưới chân trang để nhanh chóng nhận được những bài viết mới nhất từ Thư viện Tài liệu học tập

Support : Document Library | Master's Thesis | Initiatives experience | Training materials | Site Map | Back Link | Contact | ↑ back to top
Ghi rõ nguồn thuvientailieu.edu.vn dưới dạng liên kết khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright © 2016. Thư viện Tài liệu học tập - All Rights Reserved
Design by Ngan Dam
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 pixel
Template by Dameva