28/4/16

Kho Sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học khối THPT

Đăng bởi Admin | 28/4/16 | 0 nhận xét
Dưới đây là link download của kho SKKN môn Sinh học khối THPT Thư viện Tài liệu học tập sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site.

Hãy thường xuyên ghé qua Thư viện Tài liệu học tập để tham khảo những bộ tài liệu mới nhất bạn nhé. Chúc bạn tìm được tài liệu ưng ý !


 • Ứng dụng phần mềm tin học vào thiết kế bài giảng sinh tổng hợp protein nhằm mục đích nâng cao chất lượng hiệu quả giờ lên lớp
 • SKKN:Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy sinh học ở THPT
 • SKKN: Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học sinh học THPT
 • SKKN sinh học 12: Sử dụng bản đồ khái niệm để ôn tập, củng cố và hệ thống hóa kiến thức, thông qua đó rèn luyện kĩ năng tự học cho HS nhằm nâng cao chất lượng dạy học.
 • SKKN: Kết hợp sử dụng Công nghệ thông tin trong dạy học môn sinh học lớp 10
 • SKKN: nâng cao kết quả học tập các bài học về tuần hoàn và cân bằng nội môi thuộcphần chuyển hóa vật chất và năng lượng (sinh học 11 thpt) thông qua việc sửdụng công cụ trực tuyến www.proprofs.com.
 • SKKN: hệ thống hoá kiến thức – xây dựng hệ thống câu hỏi ngắn phần chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật – sinh học 11
 • Sử dụng phương pháp dạy học khám phá nhằm lồng ghép kiến thức về giáo dục giới tính vào nội dung tiết 50 bài 47 sách giáo khoa sinh 11 cơ bản: “điều khiểnsinh sản ở động vật mục 2: sinh đẻ có kế hoạch ở người”
 • Một số hình thức tổ chức hoạt động học cho học sinh môn sinh học lớp 10 SKKN sinh học
 • Sử dụng sơ đồ trong việc giảng dạy môn sinh học lớp 10 SKKN THPT
 • SKKN xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn phần sinh họctế bào – sinh học 10 SGK chương trình chuẩn
 • Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học
 • Một số giải pháp có thể hổ trợ cho việc giảng dạy hiệu quả tiết thực hành sinh học 10 nâng cao
 • SKKN - áp dụng phương pháp dạy học thảo luận nhóm vào giảng dạy sinh học lớp 10 cơ bản
 • SKKN kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy môn sinh học
 • SKKN kkn những lưu ý trong dạy và học về tính quy luật của hiện tượng di truyền
 • SKKN hệ thống hóa kiến thức - xây dựng câu hỏi ngắn phần chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật - sinh học 10
 • SKKN ứng dụng một số xác suất trong giải toán sinh học phổ thông
 • SKKN sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề khi giảng dạy chương 2 tính quy luật của hiện tượng di truyền
 • SKKN: một số biện pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy môn sinh học lớp 10
 • SKKN khai thác, sử dụng kênh hình sách giáo khoa sinh học lớp 12 để dạy chương trình cơ chế di truyền và biến dị
 • SKKN sử dụng phương pháp dạy học lồng ghép kiến thức giáo dục giới tính trong bài 47 sách giáo khoa sinh học 11cơ bản điều khiển sinh sản ở động vật - mục ii sinh đẻ có kế hoạch ở người
 • SKKN: khai thác , sử dụng hiệu quả kênh hình để dạy chương 1- cơ chế di truyền và biến dị - sinh hoc lớp 12
 • SKKN sử dụng câu hỏi để nâng cao hiệu quả trong dạy học sinh học thpt
 • Sử dụng bài tập đồ thị nâng cao kết quả học tập chương chất khí cho học sinh lớp 10 nâng cao
 • SKKN tích hợp tiện ích của các phần mềm tin học thiết kế các sơ đồ động nhằm nâng cao hiệu quả giờ lên lớp
 • SKKN _sử dụng sơ đồ tư duy kết hợp với học tập nhóm nâng cao hiệu quả dạy và học môn sinh học ở thpt
 • Phương pháp học ôn và làm bài thi tốt nghiệp môn sinh đạt kết quả cao
 • Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy học chương 1_cơ chế di truyền và biến dị_sinh học 12
 • SKKN_xây dựng bảng ghi nhớ nhanh về cách xác định tỉ lệ kiểu hình của một số phép lai
 • Ứng dụng toán xác suất vào giải nhanh một số bài tập quy luật di truyền SKKN sinh học 12
 • Kinh nghiệm giải bài tập xác suất_luyện thi đại học môn sinh
 • Xây dựng bổ sung và sử dụng bản đồ khái niệm nhằm nâng cao hiệu quả dạy học chương III - Sinh học 10 THPT (cơ bản)
 • Phương pháp giảng dạy chương chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật - Sinh học 11
 • Nâng cao chất lượng dạy học qua việc vận dụng phương pháp sơ đồ hoá để giảng dạy bài 41, 42, 44, 45 - SGK Sinh học 11 nâng cao
 • Hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm tìm hiểu về bệnh truyền nhiễm và miễn dịch - sinh học 10 cơ bản
 • Phương pháp giải một số dạng bài tập vận về di truyền học quần thể phục vụ cho ôn thi đại học và ôn thi HSG môn sinh học lớp 12
 • Phương pháp giải nhanh các bài tập sinh học để đưa vào giảng dạy phần các quy luật di truyền
 • Sưu tầm và sử dụng kênh hình để dạy bài 20 (thực hành) sinh học 10
 • Phối hợp sử dụng sơ đồ tư duy với hoạt động nhóm, thảo luận và rèn luyện kỹ năng báo cáo của cá nhân trong dạy, học môn Sinh học và Công nghệ
 • Xây dựng nội dung cho một số bài trong chương II Tính quy luật của hiện tượng di truyền trong sách Sinh học 12
 • Phương pháp ôn luyện học sinh giỏi giải toán sinh học trên máy tính Casio phần sinh học lớp 10
 • Kinh nghiệm sử dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy sinh học THPT
 • Sử dụng phương pháp dạy học lồng ghép kiến thức giáo dục giới tính trong bài 47 sách giáo khoa sinh học 11
 • Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình giáo dục phổ thông môn sinh học lớp 11 (cấp THPT)
 • Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình giáo dục phổ thông môn sinh học lớp 12 (cấp THPT)
 • SKKN Phương pháp giải bài tập quy luật di truyền_Sinh học lớp 12
 • Ứng dụng phần mềm Powerpoint trong soạn giảng môn sinh học ở THPT
 • Bước đầu xây dựng câu hỏi Trắc nghiệm khách quan chương I và chương II phần “ Sinh học tế bào”, sinh học 10 nâng cao - THPT
 • SKKN Sử dụng câu hỏi nâng cao hiệu quả trong giảng dạy Sinh học THPT
 • SKKN Sưu tầm và sử dụng kênh hình để dạy bài 20 (thực hành) - Sinh học 10 cơ bản
 • SKKN Thiết kế bài giảng điện tử môn Sinh học đạt hiệu quả cao
 • SKKN Nâng cao hiệu quả giờ dạy thông qua đổi mới kiểm tra miệng trong các tiết dạy chương 1 Sinh học 12 cơ bản
 • SKKN Phương pháp giải bài tập Quy luật di truyền_Sinh học lớp 12
 • SKKN Nâng cao chất lượng dạy học qua việc vận dụng phương pháp sơ đồ hoá để giảng dạy bài 41, 42, 44, 45 - SGK Sinh học 11 nâng cao
 • SKKN Hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm tìm hiểu về bệnh truyền nhiễm và miễn dịch – Sinh học 10 Cơ bản
 • SKKN môn Sinh học THPT_ Một số phương pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy thực hành
 • SKKN Kinh nghiệm phối hợp sơ đồ tư duy với hoạt động nhóm
 • SKKN Phương pháp tổ chức hoạt động nhóm trong giảng dạy sinh học THPT
 • SKKN Vận dụng kiến thức toán học để dạy một số dạng bài tập môn Sinh trong ôn thi đại học
 • SKKN Cách giải nhanh một số dạng bài tập thuộc quy luật hoán vị gen trong chương trình Sinh học 12
 • SKKN Dạy học chương tính quy luật của hiện tượng di truyền bằng phương pháp giải quyết vấn đề Sinh học 12.
 • SKKN Phương pháp lồng ghép giáo dục giới tính trong giảng dạy Sinh học 12
 • SKKN Phương pháp giảng dạy chương chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật - Sinh học 11
 • SKKN Phương pháp giải nhanh một số dạng bài tập phần Quy luật di truyền
 • SKKN Phương pháp giải một số dạng bài tập vận về di truyền học quần thể phục vụ cho ôn thi đại học và ôn thi HSG môn sinh học lớp 12
 • SKKN Phương pháp giải một số dạng bài tập phần cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào phục vụ cho ôn thi đại học và ôn thi HSG môn sinh học lớp 12
 • Một số dạng bài tập của quần thể giao phối và tự phối_SKKN sinh học THPT
 • SKKN Ứng dụng toán xác suất vào giải nhanh một số bài tập quy luật di truyền
 • Kinh nghiệm vận dụng kiến thức toán học để dạy một số dạng bài tập trong ôn thi đại học_SKKN sinh học THPT
 • Nâng cao chất lượng dạy học qua việc vận dụng phương pháp sơ đồ hoá để giảng dạy bài 41, 42, 43-SGK sinh học 11 nâng cao
 • SKKN Sử dụng hình ảnh và video clip về một số chức năng sinh lý của sinh vật ở phần cảm ứng lớp 11 nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh trường THPT Ngô Gia Tự
 • SKKN Thiết kế và sử dụng bài giảng điện tử Sinh học 12 theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện
 • SKKN Ứng dụng công nghệ sinh học thực vật trong nông nghiệp môn Sinh học THPT
 • Một số bài tập tình huống trong dạy học chương “ nguyên nhân và cơ chế tiến hóa” sinh học lớp 12- THPT
 • SKKN Phương pháp dạy thí nghiệm lai hai tính trạng của Menđen bằng thí nghiệm ảo
 • SKKN Phương pháp học và làm bài thi tốt nghiệp môn Sinh học đạt kết quả cao
 • SKKN Sử dụng phương pháp dạy học khám phá nhằm lồng ghép kiến thức giáo dục giới tính trong tiết 50 - bài 47 sách giáo khoa Sinh học 11 nâng cao
 • SKKN Về phương pháp viết sơ đồ lai trong trắc nghiệm khách quan môn Sinh học THPT
 • SKKN Ứng dụng sự phân li độc lập, tổ hợp tự do của các cặp nhiễm sắc thể để tính tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời lai của một số bài tập qui luật di truyền phức tạp
 • SKKN Tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phần sinh thái học, sinh học 12 - chương trình chuẩn
 • SKKN Phương pháp giải bài tập di truyền Phả Hệ
 • SKKN Phương pháp dạy phần Di truyền học quần thể sinh học lớp 12 • #HÃY LIKE HOẶC SHARE NẾU BẠN THẤY BÀI VIẾT CÓ ÍCH NHA!

  Không có nhận xét nào:

  Đăng nhận xét

  Cảm ơn bạn đã nhận xét !
  - Hãy bấm Theo dõi dưới chân trang để nhanh chóng nhận được những bài viết mới nhất từ Thư viện Tài liệu học tập

  Support : Document Library | Master's Thesis | Initiatives experience | Training materials | Site Map | Back Link | Contact | ↑ back to top
  Ghi rõ nguồn thuvientailieu.edu.vn dưới dạng liên kết khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright © 2016. Thư viện Tài liệu học tập - All Rights Reserved
  Design by Ngan Dam
  Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 pixel
  Template by Dameva