28/4/16

Kho Sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lý khối THPT

Đăng bởi Admin | 28/4/16 | 0 nhận xét
Dưới đây là link download của kho SKKN môn Địa lý khối THPT Thư viện Tài liệu học tập sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site.

Hãy thường xuyên ghé qua Thư viện Tài liệu học tập để tham khảo những bộ tài liệu mới nhất bạn nhé. Chúc bạn tìm được tài liệu ưng ý !

 1. SKKN: nâng cao nhận thức của học sinh về môi trường thông qua việc tích hợp giáo dục môi trường trong môn địa lí lớp 11 ở trường THCS – THPT TÂN LẬP
 2. SKKN: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học địa lý ở THPT
 3. SKKN: Dùng sơ đồ để nâng cao chất lượng soạn bài lên lớp trong môn địa lý ở trường THPT
 4. Một số biện pháp để giảng dạy tích hợp giáo dục dân số trong bộ môn địa lý ở THPT
 5. Dạy tích hợp giáo dục sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong môn địa lí ở trường THPT
 6. Giáo dục môi trường qua môn địa lí lớp 11
 7. SKKN: nâng cao kết quả học tập môn địa lí cho học sinh lớp 10 thông qua sử dụng sơ đồ địa lý
 8. SKKN:Tìm kiếm, chọn lọc, xử lý và xây dựng hệ thống tư liệu dạy học địa lý lớp 10 từ mạng internet
 9. Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong việc dạy học địa lí lớp 10
 10. Sử dụng phiếu học tập kết hợp với phương pháp thảo luận trong chương trình Địa lí10
 11. Rèn kĩ năng đọc bản đồ cho học sinh LỚP 10
 12. Sử dụng phiếu học tập kết hợp với phương pháp thảo luận trong chương trình địa lý10, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh SKKN địa lí 10
 13. Dùng bảng số liệu thống kê để hình thành khái niệm cán cân xuất nhập khẩu trong môn địa lí 10 SKKN THPT
 14. SKKN một số quy luật của lớp vỏ địa lý trong môn địa lý lớp 10
 15. SKKN địa lí 10 tìm hiểu cấu tạo lớp trầm tích để xử lý giếng khoan và lọc sạch nước giếng khoan
 16. Biện pháp hướng dẫn kỹ năng vẽ các loại và dạng biểu đồ cơ bản trong chương trình địa lí lớp 12
 17. Tổ chức tiết học địa lí theo phương pháp dạy học tích cực
 18. SKKN tìm hiểu đặc điểm chung của địa hình việt nam và ảnh hưởng của yếu tố địa hình đến khí hậu
 19. SKKN hướng dẫn học sinh ôn thi tốt nghiệp môn địa lý
 20. SKKN: Xây dựng bài tập nhận thức nhằm đổi mới phương pháp dạy học môn địa lí ở THPT
 21. SKKN thiết kế và sử dụng phiếu học tập trong dạy học địa lí ở thpt
 22. SKKN: xây dựng và sử dụng sơ đồ trong dạy học địa lí ở THPT
 23. SKKN sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy học địa lý cấp thpt
 24. Tìm hiểu mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội và quá trình hoang mạc hóa ở khu vực duyên hải miền trung việt nam
 25. SKKN hướng dẫn học sinh khai thác sử dụng atla
 26. SKKN một số giải pháp dạy học tích hợp trong bộ môn địa lý ở trường thpt
 27. Kinh nghiệm giảng dạy học sinh yếu môn địa lý 12
 28. SKKN: Khai thác kiến thức địa lí lớp 10
 29. Sử dụng một số phương pháp dạy học gây hứng thú, phát huy tính tích cực của học sinh vào giảng dạy một số bài học trong chương trình địa lý bậc THPT
 30. Phương pháp khai thác số liệu thống kê trong giảng dạy địa lí ở trường THPT
 31. Sử dụng biểu đồ trong thiết kế một số bài giảng trên lớp đối với môn Địa lý lớp 12
 32. Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học Địa lý lớp 12 góp phần nâng cao chất lượng môn Địa lý
 33. Một số phương pháp nâng cao kết quả sử dung phương tiện trực quan trong dạy học môn Địa Lí lớp 12
 34. Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu trong Trung tâm Giáo dục Thường xuyên qua các tiết học Địa lí
 35. Một số kinh nghiệm sử dụng Atlat trong giảng dạy địa lý 12
 36. Phân loại và hướng dẫn cách giải câu hỏi lý thuyết môn Địa lí phục vụ ôn thi cao đẳng và đại học
 37. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy địa lý THPT
 38. Xây dựng và sử dụng một số Graph để dạy bài “ ôn tập chương địa lí nông nghiệp” lớp 10 - ban cơ bản
 39. Hướng dẫn học sinh ôn thi tốt nghiệp môn Địa lí đạt hiệu quả cao
 40. Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trong phần Địa Lý địa phương - Địa Lý 12 nâng cao
 41. Phương pháp ôn tập phần kĩ năng địa lí cho học sinh lớp 12 nhằm đạt kết qua cao trong kì thi tốt nghiệp THPT
 42. SKKN Một số kinh nghiệm sử dụng Atlat trong giảng dạy Địa lý 12
 43. SKKN Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu trong Trung tâm Giáo dục Thường xuyên qua các tiết học Địa lí THPT
 44. SKKN Ứng dụng CNTT xây dựng tư liệu dạy học môn Địa lý lớp 10
 45. SKKN Tích hợp giáo dục môi trường trong tiết học Địa lý THPT
 46. SKKN Sử dụng một số phương pháp dạy học gây hứng thú, phát huy tính tích cực của học sinh vào giảng dạy một số bài học trong chương trình địa lý bậc THPT
 47. SKKN Phương pháp khai thác số liệu thống kê trong giảng dạy Địa lí ở trường THPT
 48. SKKN Thiết kế và sử dụng hiệu quả hệ thống câu hỏi trong tiết dạy học lịch sử ở Trung tâm GDTX
 49. SKKN Rèn luyện kỹ năng lập biểu đồ Địa lý lớp 12
 50. SKKN Sử dụng ca dao tục ngữ trong giảng dạy Địa lý 10 nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh
 51. SKKN Xây dựng và sử dụng một số Graph để dạy bài “ ôn tập chương địa lí nông nghiệp lớp 10 - ban cơ bản
 52. SKKN Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào dạy - học môn Địa lí trường THPT
 53. SKKN Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trong phần “Địa Lý địa phương”
 54. SKKN Giáo dục hướng nghiệp thông qua các hoạt động quan sát thực địa trong dạy học môn Địa lý khối bổ túc THPT
 55. SKKN Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học Địa lý lớp 12 góp phần nâng cao chất lượng môn Địa lý
 56. SKKN Sử dụng biểu đồ trong thiết kế một số bài giảng trên lớp đối với môn Địa lý lớp 12
 57. SKKN Kỹ thuật nông lâm kết hợp nhằm cải tạo đất đồi núi
 58. SKKN Khai thác kiến thức địa lý trên bản đồ
 59. SKKN Tạo hứng thú cho học sinh môn Địa lý lớp 10 (Bài qui luật địa đới và phi địa đới)
 60. SKKN Hướng dẫn kỹ năng vẽ các loại và dạng biểu đồ cơ bản trong chương trình Địa lí lớp 12
 61. SKKN Tổ chức tiết học Địa lí theo phương pháp dạy học tích cực - Địa lý THPT
 62. SKKN Tìm hiểu đặc điểm chung của địa hình Việt Nam và ảnh hưởng của yếu tố địa hình đến khí hậu - Địa lý THPT
 63. SKKN Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong dạy - học môn địa lí THPT
 64. SKKN Nghiên cứu và thiết kế phần thực hành về địa lý Địa phương nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lý lớp 12 Trung học phổ thông
 65. SKKN Phương pháp sử dụng bản đồ trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi ĐỊA LÝ THPT
 66. SKKN Nâng cao chất lượng ôn thi tốt nghiệp môn Địa tại trường THPT Lam Kinh qua việc sử dụng Atlat Địa lí 12
 67. SKKN Phương pháp sử dụng số liệu thống kê trong các khâu dạy học và hình thức dạy học địa lý kinh tế – xã hội ở Trung Tâm GDTX
 68. SKKN Giáo dục một số kỹ năng sống cho học sinh qua bài 15 Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai Địa lí 12 THPT, nhàm giúp cho học sinh học tập tích cực và phát triển toàn diện
 69. SKKN Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học địa lý lớp 12 - cơ bản
 70. SKKN Sử dụng câu hỏi hiệu quả cao trong dạy học Địa lí, áp dụng bài Vũ Trụ - Hệ mặt Trời và Trái Đất - Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất - Địa lí 10 cơ bản
 71. SKKN Rèn luyện một số kỹ năng thành lập biểu đồ môn Điạ lí cho học sinh lớp 12 – trường THPT Ba Vì
 72. SKKN Giáo dục kỹ năng sống trong môn Địa lý lớp 11
 73. SKKN Kĩ năng sử dụng phiếu học tập kết hợp với phương pháp thảo luận trong một số bài địa lí 11 ở trường THPT Nông Cống 3
 74. SKKN Sử dụng phương pháp 3 bước và 6 bước vào dạy bài thực hành “Tìm hiểu về cư dân Ô-Xtrây-Li-A
 75. SKKN Xây dựng sơ đồ tư duy kết hợp phương pháp kỹ thuật dạy học địa lý nhà trường trung học phổ thông
 76. SKKN Kinh nghiệm áp dụng phương pháp tích hợp giáo dục tình yêu quê hương Thanh Hóa qua môn địa lí 12
 77. SKKN Hướng dẫn học sinh học ở nhà môn Địa lý
 78. SKKN Rèn luyện kĩ năng tự học cho HS trong dạy học Địa lí lớp 10 – THPT
 79. SKKN Đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy học Địa lí THPT


#HÃY LIKE HOẶC SHARE NẾU BẠN THẤY BÀI VIẾT CÓ ÍCH NHA!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã nhận xét !
- Hãy bấm Theo dõi dưới chân trang để nhanh chóng nhận được những bài viết mới nhất từ Thư viện Tài liệu học tập

Support : Document Library | Master's Thesis | Initiatives experience | Training materials | Site Map | Back Link | Contact | ↑ back to top
Ghi rõ nguồn thuvientailieu.edu.vn dưới dạng liên kết khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright © 2016. Thư viện Tài liệu học tập - All Rights Reserved
Design by Ngan Dam
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 pixel
Template by Dameva