28/4/16

Kho Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học khối THPT

Đăng bởi Admin | 28/4/16 | 0 nhận xét
Dưới đây là link download của kho SKKN môn Hóa học khối THPT Thư viện Tài liệu học tập sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site.

Hãy thường xuyên ghé qua Thư viện Tài liệu học tập để tham khảo những bộ tài liệu mới nhất bạn nhé. Chúc bạn tìm được tài liệu ưng ý !


 • SKKN: phương pháp nhận biết các hợp chất hữu cơ trong môn hóa THPT
 • Nâng cao hiệu quả dạy học môn hóa học ở trường THPT bằng việc giải thích các hiện tượng thực tiễn có liên quan đến bài học SKKN hóa học
 • SKKN về xây dựng hệ thống bài tập về nhiệt động học cho học sinh ở bậc THPT
 • Xây dựng hệ thống bài tập nhóm oxi để bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học ở trường thpt
 • SKKN về thành phần nguyên tử
 • Phân loại và phuơng pháp giải nhanh các bài toán ph trong các dung dịch axit – bazơ – muối và chuẩn độ axit – bazơ trên cơ sở máy tính cầm tay casio fx - 570 es
 • Phương pháp sử dụng tỷ lệ chung giải nhanh các bài tập trắc nghiệm vô cơ
 • Phương pháp giải bài tập điện phân
 • SKKN phương pháp giải bài tập về axitnitric và muối nitrat
 • SKKN rèn luyện tư duy học sinh qua các bài tập ứng dụng định luật bảo toàn
 • SKKN một số biện pháp giải bài tập tìm công thức phân tử của chất dựa vào thành phần định lượng
 • SKKN áp dụng phương trình ion thu gọn để giải một số bài toán hoá học vô cơ xảy ra trong dung dịch.
 • SKKN một số kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy bài tập phần loại kiềm, kiềm thổ, nhôm
 • SKKN: hướng dẫn học sinh giải bài tập hóa học theo phương pháp bảo toàn nguyên tố
 • SKKN vận dụng các định luật bảo toàn để giải bài toán về hỗn hợp sắt và oxit sắt
 • Một số kinh nghiệm giải nhanh bài toán hiđrocacbon
 • Dạng toán cho dung dịch chứa ion h+ tác dụng với dung dịch chứa ion hco3- và co32-
 • SKKN sử dụng phương pháp năng lượng nâng cao kết quả học tập chương hạt nhân nguyên tử cho học sinh lớp 12
 • Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ dựa vào độ bất bão hòa
 • SKKN - nghiên cứu đánh giá một số khả năng hấp thụ ion trong nước ô nhiễm của bèo tây
 • Một số phương pháp giải nhanh các bài toán hoá học
 • Phương pháp giảng dạy các bài khái niệm trong chương trình hoá 11 ban cơ ban
 • Phương pháp giải bài tập điện phân
 • SKKN_giải một số dạng bài tập đốt cháy hỗn hợp các chất hữu cơ bằng cách lập công thức chung
 • SKKN_giáo dục an toàn thực phẩm thông qua bài tập hóa học trong chương trình hóa học thpt
 • SKKN_giải một số dạng bài tập đốt cháy hỗn hợp các chất hữu cơ bằng cách lập công thức chung
 • Sử dụng sơ đồ tư duy trong việc hệ thống củng cố kiến thức hóa học hữu cơ cho học sinh khối 12 nâng cao
 • Áp dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ thông qua giảng dạy- Bài Sự điện (sgk hoá học lớp 12)
 • Tăng cường năng lực tự kiểm tra đánh giá của hs thpt bằng hệ thống bộ đề kiểm tra đánh giá kiến thức
 • Một số kỹ thuật mở đầu bài giảng hiệu quả môn hoá học ở thpt theo quan điểm sư phạm tương tác
 • Tuyển chọn và xây dựng bộ đề kiểm tra đánh giá kiến thức kĩ năng hóa học lớp 11 nâng cao
 • Áp dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ trong dạy học hoá học phổ thông nhằm tích cực hoá hoạt động của hs
 • Tăng cường năng lực tự kiểm tra đánh giá của hs thpt bằng hệ thống bộ đề kiểm tra đánh giá kiến thức
 • Phương pháp biện luận xác định công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ
 • Nâng cao kỹ năng giải bài tập đối với phản ứng oxi hóa nhẹ ancol đơn chức bậc I
 • Kĩ thuật tính pH của dung dịch axit yếu nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa lớp 11 trường THPT Hậu Lộc 4
 • Kinh nghiệm dạy Bài tập về Sắt và hợp chất của Sắt
 • Khai thác bài tập thực tiễn giúp học sinh hiểu bản chất và yêu thích hóa học
 • Nâng cao hiệu quả dạy và học môn Hóa học THPT bằng việc giải thích các hiện tượng trong đời sống thực tiễn liên quan đến bài học
 • Kinh nghiệm dạy các bài toán nhiệt hóa học và cân bằng hóa học
 • Ứng dụng sơ đồ tư duy trong giảng dạy hóa học THPT_SKKN loại A cấp tỉnh
 • SKKN Phương pháp gây hứng thú học tập của học sinh trong học hóa THPT
 • SKKN áp dụng định luật bảo toàn electron để giải bài tập hoá học chương nitơ-phốt pho
 • SKKN hướng dẫn học sinh giải bài tập trắc nghiệm môn hoá học
 • Xác định hàm lượng đất hiếm bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử
 • Thiết kế giáo án điện tử Hóa hữu cơ 11 bằng PowerPoint
 • SKKN tổ chức tiết dạy hóa học thpt theo phương pháp hoạt động nhóm
 • SKKN sử dụng phương pháp đồ thị trong toán học để giải nhanh một số bài tập hoá học ở THPT
 • SKKN phương pháp xử lý khi làm bài thi trắc nghiệm để đạt kết quả cao môn hoá học THPT
 • SKKN Nâng cao khả năng viết đồng phân và gọi tên các hợp chất hữu cơ trong môn hóa học THPT
 • SKKN Phương pháp giải bài tập Poolime Hóa học THPT
 • SKKN Sử dụng trò chơi ô chữ ở một số bài luyện tập chương thuộc chương trình Hóa học lớp 10 nâng cao
 • SKKN Bài tập về sắt và hợp chất của sắt trong chương trình THPT
 • SKKN Phân loại và phương pháp giải nhanh một số dạng bài tập về sắt và hợp chất của sắt trong luyện thi đại học
 • SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải bài tập Hóa học tính theo phương trình hóa học ở lớp 10
 • SKKN Giúp học viên tại TTGDTX nâng cao khả năng viết đồng phân và gọi tên các hợp chất Hidrocacbon
 • SKKN Phương pháp giải nhanh bài tập kim loại phản ứng với dung dịch axit vô cơ
 • SKKN Xây dựng hệ thống bài tập thông qua khái niệm đồng đẳng
 • SKKN Phương pháp giải nhanh và chuyên sâu dạng bài toán điện phân
 • SKKN Giải bài toán tính pH của dung dịch - phép lấy gần đúng áp dụng trong bài toán tính pH
 • SKKN Bài toán nhiệt hóa học – cân bằng hóa học
 • SKKN Nâng cao hiệu quả dạy và học môn Hóa học THPT bằng việc giải thích các hiện tượng trong đời sống thực tiễn liên quan đến bài học
 • SKKN Một số dạng bài tập phần cơ sở lý thuyết các phản ứng hóa học dùng bồi dưỡng học sinh giỏi bậc THPT
 • SKKN Nâng cao kỹ năng giải bài tập đối với phản ứng Oxi hóa nhẹ ANCOL đơn chức bậc 1
 • SKKN Sử dụng phương pháp dạy học theo góc trong môn Hóa học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh
 • SKKN Giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trong giảng dạy môn hoá học
 • SKKN Lý thuyết điện phân và hướng dẫn giải bài tập điện phân trong đề thi đại học, cao đẳng
 • SKKN Phương pháp xử lý khi làm bài thi trắc nghiệm nói chung và môn Hóa học nói riêng
 • SKKN Xây dựng hệ thống bài tập thông qua khái niệm đồng đẳng
 • SKKN Phương pháp sử dụng thí nghiệm theo hướng dạy học tích cực
 • SKKN Dạy học hóa học gắn với thực tiễn nhằm tăng hứng thú học tập cho học sinh lớp 11
 • SKKN Phân dạng một số bài tập peptit-protein dành cho học sinh lớp 12
 • SKKN Phân loại và phương pháp giải một số dạng bài tập hóa học về hợp chất hữu cơ chứa nitơ
 • SKKN Phương pháp giải bài tập về Ancol
 • SKKN Vận dụng bài học Hoá học 12 để giải thích một số hiện tượng thực tiễn
 • SKKN Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ dựa vào độ bất bão hoà
 • SKKN nghiên cứu về lập công thức hóa học của hợp chất hữu cơ
 • SKKN Giảng dạy Hóa học trong trường phổ thông gắn liền với thực tế
 • SKKN Giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 bằng phương pháp đồ thị
 • SKKN Giải các bài toán oxit và sắt bằng các định luật bảo toàn
 • SKKN Áp dụng phương trình ION để giải bài toán vô cơ
 • SKKN Sử dụng trò chơi ô chữ ở một số bài luyện tập chương thuộc chương trình Hóa học lớp 10 nâng cao
 • SKKN Phương pháp giải nhanh bài tập thủy phân peptit và protein Hóa học 12
 • SKKN Phương pháp giải bài tập hỗn hợp sắt và oxi sắt
 • SKKN môn Hóa học THPT_Một số phương pháp giải toán hóa học định lượng
 • SKKN Một số kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy bài tập phần kim loại, kiểm thổ, nhôm
 • SKKN Giải nhanh áp dụng cho các bài tập Hóa học 12 chương Sắt
 • SKKN Phát triển kĩ năng giải bài tập hóa học cho học sinh THPT bằng phương pháp tự chọn lượng chất thích hợp
 • SKKN Rèn Luyện Kĩ Năng Bấm Máy Tính Để Giải Nhanh Bài Toán Trắc Nghiệm Về Axit Nitric
 • Một số dạng bài tập phần cơ sở lý thuyết các phản ứng hóa học dùng bồi dưỡng học sinh giỏi ở bậc trung học phổ thông
 • Phương pháp giải nhanh và chuyên sâu dạng bài toán điện phân_SKKN hóa học THPT
 • SKKN Phân dạng một số bài tập peptit-protein dành cho học sinh lớp 12
 • Phương pháp giải bài tập Poolime_SKKN HÓA HỌC THPT
 • SKKN Một số biện pháp rèn luyện năng lực tư duy linh hoạt, sáng tạo cho học sinh thông qua các bài tập phần hợp chất hữu cơ có nhóm chức hóa học 11 – nâng cao
 • SKKN Hướng dẫn học sinh giải toán phần kim loại tác dụng với nước và dung dịch bazơ trong ôn thi đại học
 • Phương pháp giải bài tập về Ancol_SKKN hóa học THPT
 • SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải bài tập Hóa học tính theo phương trình hóa học ở lớp 10 BTTH
 • SKKN Một số biện pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng lực trở thành học sinh giỏi Hóa học THPT
 • SKKN Xây dựng hệ thống bài tập bảo vệ nhóm chức trong tổng hợp hữu cơ dùng cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia
 • SKKN Sử dụng thí nghiệm để dạy học một số bài về chất lớp 11 nâng cao theo hướng tích cực ở trường trung học phổ thông
 • SKKN Giảng dạy phần Hóa học tinh thể môn Hóa học THPT
 • SKKN Phương pháp sử dụng tỷ lệ chung giải nhanh các bài tập trắc nghiệm vô cơ
 • SKKN Một số kinh nghiệm trong việc ôn tập, hệ thống hóa kiến thức môn Hóa học chương trình THPT phù hợp với hình thức thi trắc nghiệm để góp phần nâng cao chất lượng trong các kỳ thi tuyển sinh đại học hệ vừa làm 
 • SKKN Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, bảo toàn electron nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn Hóa học Trung học Phổ thông
 • SKKN Dạy Hóa học THPT gắn liền với các hiện tượng hóa học bằng phần mềm tin học nhằm tăng hứng thú học tập cho học sinh
 • SKKN Phương pháp giải toán Hóa học có liên quan đến hiệu suất phản ứng
 • SKKN Điều chế và bảo quản đồng oxit Cu2O
 • SKKN Rèn luyện kĩ năng trong thực hành thí nghiệm thông qua hệ thống bài tập
 • SKKN Sử dụng bài tập phân hóa để giảng dạy chương “Sự điện ly” nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Hóa học ở trường tại trường THPT Quảng Xương
 • SKKN Quan hệ giữa công thức phân tử, công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ và độ bất bão hòa
 • SKKN Phương pháp giải nhanh và chuyên sâu bài toán điện phân Hóa học 12
 • SKKN Xây dựng và sử dụng bài tập có nhiều cách giải trong dạy học môn Hóa học ở trường phổ thông
 • SKKN Sử dụng các hình vẽ từ SGK để xây dựng hệ thống bài tập nhằm phát triển khả năng tư duy và kĩ năng thực hành thí nghiệm hóa học THPT • #HÃY LIKE HOẶC SHARE NẾU BẠN THẤY BÀI VIẾT CÓ ÍCH NHA!

  Không có nhận xét nào:

  Đăng nhận xét

  Cảm ơn bạn đã nhận xét !
  - Hãy bấm Theo dõi dưới chân trang để nhanh chóng nhận được những bài viết mới nhất từ Thư viện Tài liệu học tập

  Support : Document Library | Master's Thesis | Initiatives experience | Training materials | Site Map | Back Link | Contact | ↑ back to top
  Ghi rõ nguồn thuvientailieu.edu.vn dưới dạng liên kết khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright © 2016. Thư viện Tài liệu học tập - All Rights Reserved
  Design by Ngan Dam
  Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 pixel
  Template by Dameva