28/4/16

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Chủ nhiệm khối THPT

Đăng bởi Admin | 28/4/16 | 0 nhận xét
Dưới đây là link download của kho SKKN Chủ nhiệm khối THPT Thư viện Tài liệu học tập sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site.

Hãy thường xuyên ghé qua Thư viện Tài liệu học tập để tham khảo những bộ tài liệu mới nhất bạn nhé. Chúc bạn tìm được tài liệu ưng ý !


 1. Phương pháp phân loại học sinh dựa vào trí tuệ cảm xúc trong công tác chủ nhiệm ở trường THPT
 2. Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua công tác chủ nhiệm lớp
 3. Giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào thi đua học tập và rèn luyện của học sinh qua công tác chủ nhiệm ở THPT
 4. Các biện pháp phối hợp các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và xã hội để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp
 5. SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm ở trường thpt
 6. SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VÀ GIÁO DỤC HỌC SINH NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM
 7. SKKN về công tác chủ nhiệm lớp bậc THPT
 8. SKKN Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua công tác chủ nhiệm lớp
 9. SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp 10 ở trường THPT Cao Lãnh 1 năm học 2011 – 2012
 10. SKKN Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh thông qua công tác chủ nhiệm lớp ở trường THPT chuyên tỉnh Lào Cai
 11. SKKN Vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc giáo dục đạo đức học sinh THPT
 12. SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp 10 ở trường THPT Cao Lãnh 1
 13. SKKN Một số biện pháp xây dựng tập thể lớp vững mạnh trong công tác chủ nhiệm lớp 10 ở trường THPT
 14. SKKN Vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong công tác giáo dục đạo đức học sinh miền núi
 15. SKKN Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm góp phần giúp phụ huynh quản lý học sinh
 16. SKKN Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua của lớp chủ nhiệm bằng cách phát huy tính tích cực của học sinh THPT
 17. SKKN Giải pháp nhằm nâng cao phong trào thi đua học tập và rèn luyện của học sinh qua công tác chủ nhiệm ở THPT
 18. SKKN Giải pháp nâng cao giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường phổ thông qua chuyên đề kể chuyện đạo đức chủ đề dưới cờ tổ quốc, em hứa làm theo lời Bác
 19. SKKN Một vài giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh trong trường THPT số 3 Văn Bàn
 20. skkn một số biện pháp về công tác chủ nhiệm lớp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý các lớp liên kết đào tạo tại trung tâm gdtx tỉnh thanh hóa
 21. skkn một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh thông qua công tác chủ nhiệm lớp ở trường thpt
 22. Xây dựng mối quan hệ thầy trò trong công tác chủ nhiệm ở trường thpt
 23. Skkn: Kinh nghiệm tổ chức, hướng dẫn, quản lý hoạt động phong trào trong công tác chủ nhiệm lớp ở THPT
 24. Kinh nghiệm giáo dục đạo đức học sinh thông qua kể truyện, những tấm gương sáng
 25. Một số biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức học sinh ở trường thpt
 26. Giáo dục ý thức tự quản cho học sinh lớp 10 ở trường THPT
 27. Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh THPT thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
 28. Một số biện pháp giáo dục học sinh cá biệt của lớp 10CA trường THPT Cẩm Thuỷ 2
 29. Kinh nghiệm xây dựng nền nếp một lớp học có hiệu quả_SKKN chủ nhiệm THPT
 30. Giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào thi đua học tập và rèn luyện của học sinh qua công tác chủ nhiệm ở THPT
 31. Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua công tác chủ nhiệm lớp
 32. Sử dụng có hiệu quả một số phương pháp dạy học khi dạy bài 6 Khuynh hướng phát triển của sự vật hiện tượng môn GDCD lớp 10
 33. Dạy học theo dự án trong bộ môn GDCD 12
 34. Tích hợp giáo dục công dân số trong giáo dục công dân 10
 35. Kinh nghiệm giáo dục đạo đức học sinh thông qua kể truyện, những tấm gương sáng
 36. Thiết kế các hoạt động dạy và học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập môn Giáo dục công dân lớp 12
 37. Kinh nghiệm nâng cao chất lượng giờ lên lớp
 38. Phương pháp phân loại học sinh dựa vào trí tuệ cảm xúc trong công tác chủ nhiệm ở trường THPT
 39. SKKN Một số biện pháp xây dựng tập thể lớp vững mạnh trong công tác chủ nhiệm lớp 10 ở trường THPT
 40. Phương pháp sử dụng các câu hỏi khêu gợi trí thông minh của học sinh
 41. SKKN Một số biện pháp xây dựng tập thể lớp vững mạnh trong công tác chủ nhiệm lớp 10 ở trường THPT
 42. SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 3 ở trường tiểu học Cát Linh
 43. SKKN Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua công tác chủ nhiệm lớp
 44. SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp 10 ở trường THPT Cao Lãnh 1 năm học 2011 – 2012
 45. SKKN Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh thông qua công tác chủ nhiệm lớp ở trường THPT chuyên tỉnh Lào Cai
 46. SKKN Giáo dục đạo đức học sinh thông qua kể truyện, những tấm gương sáng
 47. SKKN Một số giải pháp đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
 48. SKKN Vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc giáo dục đạo đức học sinh THPT
 49. SKKN Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh nữ khối 11 thông qua hoạt động ngoại khóa sức khỏe sinh sản vị thành niên
 50. SKKN Giải pháp nhằm nâng cao phong trào thi đua học tập và rèn luyện của học sinh qua công tác chủ nhiệm ở THPT
 51. SKKN Giáo dục ý thức tự quản cho học sinh lớp 10 ở trường THPT
 52. SKKN Vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong công tác giáo dục đạo đức học sinh miền núi
 53. SKKN Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học
 54. SKKN về công tác chủ nhiệm lớp bậc THPT
 55. SKKN Biện pháp quản lý học sinh cá biệt ở trường THPT
 56. SKKN Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm góp phần giúp phụ huynh quản lý học sinh
 57. SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp 10 ở trường THPT Cao Lãnh 1
 58. SKKN Hạn chế số lượng HS bỏ học, giúp HS yếu học tập tiến bộ ở THPT
 59. SKKN Đổi mới hoạt động của tổ chủ nhiệm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh trường THPT DTNT tỉnh Lào Cai
 60. SKKN Vận dụng tư vấn học đường để nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm học sinh khối 10 trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
 61. SKKN Xây dựng tập thể lớp tự quả đối với học sinh trường THPT Nguyễn Chí Thanh
 62. SKKN Nâng cao hiệu quả chủ nhiệm thông qua giáo dục kỹ năng sống cho học sinh nữ lớp 10 trường THPT Hoàng Hoa Thám
 63. SKKN Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức học sinh lớp chủ nhiệm ở trường THPT Hoàng Lệ Kha, Hà Trung - Thanh Hóa
 64. SKKN Công tác chủ nhiệm ở trường THPT
 65. SKKN Một số biện pháp giáo dục học sinh cá biệt tại trường THPT Lê Lai
 66. SKKN Một số kinh nghiệm giáo dục đạo đức học sinh trường THPT Trần Phú – Nga Sơn
 67. SKKN Một số biện pháp giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh THPT
 68. SKKN Giải pháp nâng cao giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường phổ thông qua chuyên đề kể chuyện đạo đức chủ đề Dưới cờ Tổ quốc - Em hứa làm theo lời Bác
 69. SKKN Hình thành kỹ năng sống cho học sinh THPT qua công tác chủ nhiệm lớp
 70. SKKN Đổi mới công tác chủ nhiệm nâng cao chất lượng giáo dục
 71. SKKN Các biện pháp phối hợp các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và xã hội để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp bậc THPT
 72. SKKN Công tác chủ nhiệm đối với đối tượng là học sinh vùng dân tộc thiểu số
 73. SKKN Giáo dục, định hướng cho HS THPT trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách
 74. SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm THPT
 75. SKKN một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 12 b trường thpt lâm thao – phú thọ#HÃY LIKE HOẶC SHARE NẾU BẠN THẤY BÀI VIẾT CÓ ÍCH NHA!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã nhận xét !
- Hãy bấm Theo dõi dưới chân trang để nhanh chóng nhận được những bài viết mới nhất từ Thư viện Tài liệu học tập

Support : Document Library | Master's Thesis | Initiatives experience | Training materials | Site Map | Back Link | Contact | ↑ back to top
Ghi rõ nguồn thuvientailieu.edu.vn dưới dạng liên kết khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright © 2016. Thư viện Tài liệu học tập - All Rights Reserved
Design by Ngan Dam
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 pixel
Template by Dameva