27/4/16

Kho Sáng kiếm kinh nghiệm Lớp 3

Đăng bởi Admin | 27/4/16 | 0 nhận xét
Dưới đây là link download của kho Sáng kiến kinh nghiệm Lớp  3Thư viện Tài liệu học tập sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site.
Hãy thường xuyên ghé qua Thư viện Tài liệu học tập để tham khảo những bộ tài liệu mới nhất bạn nhé. Chúc bạn tìm được tài liệu ưng ý !


 1. SKKN một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 3 giải toán có lời văn
 2. SKKN một số biện pháp giúp đỡ học sinh yếu kém khắc phục khó khăn khi giải các bài toán điển hình ở lớp 3
 3. ĐỀTÀI: Phương Pháp giải toán có lời văn lớp 3
 4. Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 3
 5. SKKN một số biện pháp hình thành bảng nhân, bảng chia lớp 3
 6. SKKN rèn kĩ năng đọc qua phân môn tập đọc cho học sinh yếu lớp 3
 7. SKKN rèn kĩ năng đọc và cảm thụ văn bản qua phân môn tập đọc đối với học sinh lớp 3
 8. SKKN một số biện pháp tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả giờ học toán cho học sinh lớp 3
 9. SKKN dạy các bài toán về dãy số cho học sinh lớp 3 để thi toán qua mạng internet đạt hiệu quả cao
 10. SKKN biện pháp giúp học sinh lớp 3 tiếp cận với máy tính
 11. SKKN rèn kĩ năng thực hiện phép nhân số tự nhiên cho học sinh lớp 3
 12. SKKN rèn kĩ năng thực hiện phép nhân số tự nhiên cho học sinh lớp 3
 13. SKKN thiết kế trò chơi góp phần đổi mới phương pháp dạy học toán lớp 3
 14. SKKN dạy tập làm văn lớp 3
 15. SKKN một số biện pháp giúp học sinh học tốt phần số học môn toán lớp 3
 16. SKKN giáo dục một số kĩ năng sống cho học sinh lớp 3 thông qua môn đạo đức
 17. SKKN dạy tốt môn toán lớp 3 theo hướng đổi mới phương pháp dạy học hướng tập trung vào học sinh
 18. SKKN dạy học tích cực, đổi mới phương pháp dạy các yếu tố hình học môn toán lớp 3
 19. SKKN dạy các đơn vị đo đại lượng trong môn toán lớp 3
 20. SKKN đổi mới phương pháp dạy học rèn kĩ năng thực hành nhân chia trong bảng ở lớp 3
 21. SKKN một số biện pháp dạy học phép tính nhân, chia môn toán cho học sinh yếu kém lớp3
 22. SKKN tổ chức học tập tích cực bằng các hoạt động trò chơi trong giờ toán cho học sinh lớp 3
 23. SKKN một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 viết đúng chính tả
 24. SKKK một số biện pháp dạy tốt môn tin học lớp 3
 25. SKKN đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp3
 26. SKKN đổi mới phương pháp dạy toán lớp 3
 27. SKKN tổ chức một số trò chơi toán học lớp 3 nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh
 28. SKKN tiểu học: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 giải tốt bài toán liên quan đến rút về đơn vị
 29. Chuyên đề dạy giải toán hợp lớp 3
 30. SKKN: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 viết đúng chính tả
 31. SKKN hay: Dạy giải toán hợp lớp 3
 32. Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn tự nhiên xã hội lớp 3
 33. SKKN - sử dụng trò chơi trong dạy học toán 3
 34. Một vài phương pháp giúp học sinh học tốt môn tiếng anh lớp 3
 35. Phương pháp dạy học phép tu từ so sánh ở lớp 3 - luận văn thạc sĩ GDTH
 36. Tổ chức trò chơi học tập trong giờ đạo đức lớp 3
 37. Một số biện pháp tu từ so sánh lớp 3
 38. SKKN một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thảo luận nhóm trong dạy học môn toán lớp ba
 39. Phát huy tính tích cực chủ động và sáng tạo trong phân môn tập làm văn học sinh lớp 3
 40. SKKN một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy phân môn tập đọc lớp 3
 41. Một số bp bồi dưỡng hs yếu về giải toán lớp 3
 42. Kinh nghiệm dạy nhân, chia số tự nhiên trong toán lớp 3
 43. Rèn kỹ năng nghe nói cho học sinh trong phân môn tập làm văn lớp 3
 44. Hướng dẫn học sinh giải toán có lời văn
 45. Ứng dụng CNTT trong việc giảng dạy môn TNXH lớp 3
 46. Rèn kĩ năng nhận biết biện pháp tu từ so sánh cho học sinh lớp 3
 47. Vận dụng quan điểm tích hợp để dạy kể chuyện lớp 3
 48. Tìm hiểu một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy toán có lời văn ở lớp 3
 49. SKKN: Tổ chức trò chơi học tập trong giờ đạo đức lớp 3
 50. Chuyên đề dạy môn TNXH bằng Phương pháp bàn tay nặn bột
 51. Phương pháp dạy học tích cực với phân môn Tập đọc lớp 3
 52. Một số giải pháp rèn luyện đạo đức cho học sinh lớp 3
 53. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thảo luận nhóm trong dạy học môn Toán lớp 3
 54. Rèn kỹ năng nói – viết qua phân môn Tập làm văn lớp 3
 55. Một số biện pháp giúp đỡ học sinh yếu kém môn toán lớp 3
 56. Một số kinh nghiệm phụ đạo học sinh yếu lớp 3
 57. Một số phương pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy tập đọc, kể chuyện ở lớp 3
 58. Biện pháp giúp học sinh học tốt phép nhân, phép chia các số tự nhiên theo sách giáo khoa Toán lớp 3
 59. Giúp học sinh lớp 3 học tốt biện pháp tu từ so sánh
 60. SKKN Hình thành kĩ năng sử dụng dấu câu cho học sinh lớp 3
 61. SKKN Giúp học sinh lớp 3 giải tốt bài toán So sánh số lớn gấp mấy
 62. SKKN giúp học sinh lớp 5 hứng thú học lịch sử bằng sơ đồ tư duy
 63. SKKN ứng dụng cntt trong việc giảng dạy môn TNXH lớp 3
 64. SKKN Một vài biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp 3 trong giờ Tập đọc
 65. SKKN một số kinh nghiệm trong công tác duy trì sĩ số học sinh lớp 3
 66. SKKN một số kinh nghiệm dạy học toán có lời văn lớp 3
 67. SKKN biện pháp khắc phục học lực yếu cho học sinh lớp 3
 68. SKKN đổi mới giảng dạy môn đạo đức lớp 3 qua trò chơi sắm vai
 69. SKKN kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập trong giờ dạy đạo đức ở lớp 1, 2, 3
 70. SKKN hương pháp củng cố kiến thức Tiếng anh lớp 3 qua các hoạt động trò chơi
 71. Một số kinh nghiệm soạn giáo án điện tử môn Tiếng Việt lớp 3
 72. SKKN một số biện pháp giúp học sinh giải toán có văn trong chương trình toán lớp ba
 73. SKKN một số biện pháp dạy học phép tính nhân, chia – môn toán cho học sinh yếu kém lớp 3
 74. SKKN Giúp học sinh lớp 3 giải tốt bài toán So sánh số lớn gấp mấy lần số bé và số bé bằng một phần mấy số lớn
 75. SKKN đổi mới phương pháp dạy toán lớp 3
 76. Rèn kỹ năng nghe nói cho học sinh trong phân môn Tập làm văn lớp 3
 77. SKKN-một số trò chơi toán học lớp 3
 78. Giải pháp nâng cao chất lượng phân môn Tập đọc lớp 3c trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân
 79. Tìm hiểu một số phương pháp dạy học tốt môn Tập đọc ở lớp 3
 80. SKKN Hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung và phương pháp dạy học phép nhân, phép chia các số tự nhiên theo sách giáo khoa Toán lớp 3
 81. SKKN rèn kỹ năng đọc – kể chuyện cho học sinh lớp 3
 82. Rèn kỹ năng Viết chữ đẹp - Giữ vở sạch cho học sinh lớp 3
 83. Thiết kế trò chơi góp phần đối mới PPDH trong giờ học Toán 3
 84. Vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 3 qua môn Đạo đức ở Tiểu học
 85. SKKN Tổ chức hướng dẫn cho học sinh làm bài tập trong Tập làm văn lớp 3
 86. SKKN Đưa ứng dụng CNTT vào giảng dạy môn Toán lớp 3
 87. SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 3 học tốt nội dung số học và đại số
 88. SKKN Thiết kế trò chơi góp phần đổi mới phương pháp dạy học trong giờ toán lớp 3
 89. SKKN Thiết kế trò chơi góp phần đổi mới phương pháp dạy học trong giờ học toán lớp 3
 90. Một số biện pháp rèn kĩ năng nhận biết và sử dụng biện pháp tu từ so sánh và nhân hóa cho học sinh lớp 3
 91. NCKHSPUD Nâng cao kết quả học tập môn Toán cho học sinh lớp 3 thông qua phương pháp trò chơi
 92. SKKN Một số bài tập luyện đọc giúp nâng cao chất lượng đọc cho học sinh lớp 3
 93. SKKN Rèn kỹ năng viết trong các tiết học chính tả cho học sinh lớp 3
 94. SKKN Hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung và phương pháp dạy học phép nhân, phép chia các số tự nhiên theo sách giáo khoa Toán lớp 3
 95. SKKN Một số biện pháp dạy học dạng bài tu từ nhân hóa ở lớp 3
 96. SKKN Vận dụng hiểu biết về ngữ âm và chữ viết tiếng Việt để tổ chức dạy học chính tả theo mẹo luật (âm đầu L-N) cho học sinh lớp 3
 97. SKKN Rèn kĩ năng nhận biết biện pháp tu từ so sánh cho học sinh lớp 3
 98. SKKN Một số vấn đề về nội dung và phương pháp dạy các yếu tố hình học lớp 3
 99. SKKN Đổi mới phương pháp giảng dạy môn toán lớp 3 theo xu hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức ở trường tiểu học
 100. SKKN Một số biện pháp giúp học sinh giải Toán lớp 3
 101. SKKN Sử dụng phương pháp trò chơi nhằm nâng cao chất lượng dạy - học môn TNXH lớp 3
 102. SKKN Tổ chức trò chơi học tập trong giờ dạy Đạo đức ở lớp 1, 2, 3
 103. SKKN Thiết kế trò chơi góp phần đối mới PPDH trong giờ học Toán 3
 104. SKKN Thiết kế trò chơi góp phần đối mới PPDH trong giờ học Toán 3
 105. SKKN Rèn cho học sinh lớp 3 viết chính tả
 106. SKKN Một số trò chơi nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học môn Tự nhiên – Xã hội lớp 3
 107. Sáng kiến kinh nghiệm rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 3
 108. SKKN Biện pháp rèn luyện học sinh lớp 3 yếu môn Toán
 109. SKKN Rèn chính tả cho học sinh lớp 3
 110. SKKN Kinh nghiệm trong thiết kế trò chơi góp phần đổi mới phương pháp dạy học Toán lớp 3
 111. SKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 3 trường tiểu học Trần Bình Trọng giải các bài Toán có lời Văn
 112. SKKN Một số kinh nghiệm dạy học sinh lớp 3 viết đúng chính tả trong môn Tiếng Việt
 113. SKKN Một số phương pháp dạy học phép nhân, phép chia các số tự nhiên cho học sinh lớp 3
 114. SKKN Một số kinh nghiệm về hướng dẫn học sinh giải Toán tìm x ở lớp 3
 115. SKKN Tìm hiểu một số phương pháp dạy học tốt môn Tập đọc ở lớp 3
 116. SKKN Một số phương pháp dạy môn Toán lớp 3
 117. SKKN Rèn kỹ năng nhận biết biện pháp tu từ So sánh cho học sinh lớp 3 trường tiểu học Lê Hồng Phong
 118. SKKN Phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập Luyện từ và câu cho học sinh lớp 3
 119. SKKN Một số biện pháp giúp đỡ học sinh yếu kém môn Toán lớp 3
 120. SKKN Giúp học sinh lớp 3 học tốt biện pháp tu từ so sánh
 121. SKKN Một số phương pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy Tập đọc, Kể chuyện ở lớp 3
 122. SKKN một số biện pháp rèn tập làm văn cho học sinh lớp 3
 123. SKKN Phương pháp dạy Tập làm văn lớp 3
 124. Thiết kế trò chơi ô chữ dạy luyện từ và câu lớp 3
 125. SKKN Hình thành kĩ năng sử dụng dấu câu cho học sinh lớp 3
 126. SKKN giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị
 127. SKKN Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 3 phát âm chuẩn Tiếng Việt và đọc diễn cảm
 128. SKKN Sử dụng phương pháp trò chơi nhằm nâng cao chất lượng dạy & học môn TNXH lớp 3
 129. SKKN nâng cao hiệu quả trong thảo luận nhóm môn toán lớp 3
 130. SKKN một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong dạy môn tập đọc - kể chuyện lớp 3
 131. SKKN biện pháp giúp hs học tốt phếp nhân, chia trong toán lớp 3
 132. SKKN một số biện pháp rèn luyện phát âm l-n cho học sinh lớp 3
 133. SKKN rèn kĩ năng nghe nói cho học sinh lớp 3 qua phân môn tập làm văn
 134. SKKN Đổi mới phương pháp dạy học môn Toán lớp 1, 2, 3
 135. SKKN Ứng dụng trò chơi trong dạy Toán lớp 3
 136. SKKN Rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 3
 137. SKKN Những ưu điểm và hạn chế khi giảng dạy tiết hai Đạo đức lớp 3
 138. SKKN Vận dụng bản đồ tư duy vào một số tiết dạy kiểu bài Nói, viết theo chủ điểm ở phân môn Tập làm văn lớp 3
 139. SKKN Giúp giáo viên dạy tốt học sinh lớp 2-3 học tốt kiểu câu: Ai thế nào?
 140. SKKN Xây dựng hệ thống bài tập rèn kỹ năng quan sát tìm ý trong văn miêu tả cho học sinh lớp 2, 3
 141. SKKN Dạy tập làm văn lớp 3 như thế nào để đáp ứng yêu cầu đổi mới
 142. SKKN Nâng cao khả năng nhớ các phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong bảng cho học sinh lớp 1,2,3 thông qua việc sử dụng kĩ thuật dạy học phối hợp thể dục thể thao
 143. SKKN Tổ chức trò chơi học tập trong giờ dạy Đạo đức ở lớp 1, 2, 3
 144. Một số kinh nghiệm dạy viết đúng chính tả trong môn Tiếng việt lớp 3
 145. SKKN Nâng cao chất lượng môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 3 thông qua việc dạy từ vựng
 146. SKKN Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, kém môn Toán ở lớp 3

#HÃY LIKE HOẶC SHARE NẾU BẠN THẤY BÀI VIẾT CÓ ÍCH NHA!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã nhận xét !
- Hãy bấm Theo dõi dưới chân trang để nhanh chóng nhận được những bài viết mới nhất từ Thư viện Tài liệu học tập

Support : Document Library | Master's Thesis | Initiatives experience | Training materials | Site Map | Back Link | Contact | ↑ back to top
Ghi rõ nguồn thuvientailieu.edu.vn dưới dạng liên kết khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright © 2016. Thư viện Tài liệu học tập - All Rights Reserved
Design by Ngan Dam
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 pixel
Template by Dameva